Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
2. Thủ tục đăng ký lại khai sinh LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
3. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
4. Thủ tục đăng ký lại khai tử LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
5. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
6. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
7. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
8. Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
9. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
10. Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
11. Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
Mức độ 2
12. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
13. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
14. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
15. Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa LĨNH VỰC GIAO THÔNG
Mức độ 2
16. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
17. Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
18. Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
Mức độ 2
19. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Mức độ 2
20. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Mức độ 2
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10