Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
2. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
3. Thủ tục công nhận lần đầu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
4. Thủ tục công nhận lần đầu “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
5. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
6. Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
7. Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
8. Thủ tục đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM
Mức độ 2
9. Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
10. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
11. Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
12. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
13. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
15. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (xác định lại diện tích đất ở) LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
16. Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
Mức độ 2
17. Thủ tục đăng ký giám hộ LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
18. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
19. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Mức độ 2
20. Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO
Mức độ 2
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10