Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP
Mức độ 2
2. Thủ tục cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
3. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
4. Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
5. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
6. Thủ tục cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
7. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
8. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
9. Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
10. Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Mức độ 2
11. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
12. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
13. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
14. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
15. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
16. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được) LĨNH VỰC HỘ TỊCH
Mức độ 2
17. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
18. Thủ tục chứng thực di chúc LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
19. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
20. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở LĨNH VỰC CHỨNG THỰC
Mức độ 2
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10