Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2
3. Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2
4. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2
5. Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH
Mức độ 2