Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
2. Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
3. Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
4. Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
5. Thủ tục đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
6. Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
7. Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
8. Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
9. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
10. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
11. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
12. Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
13. Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
14. Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
15. Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
16. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
17. Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
18. Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
19. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
20. Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
Mức độ 2
  1    2