Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép kinh doanh cấp huyện cấp) LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
2. Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
3. Thủ tục công nhận lại “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
4. Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
5. Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
6. Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
7. Thủ tục công nhận lần đầu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
8. Thủ tục công nhận lần đầu “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2
9. Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Mức độ 2