Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Mức độ 2
2. Thủ tục hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Mức độ 2
3. Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
Mức độ 2