Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Mức độ 2