Xem theo lĩnh vực
Tìm theo:
Stt Thủ tục Lĩnh vực Mức độ DVC
1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) GIAO THÔNG
Mức độ 2
2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu GIAO THÔNG
Mức độ 2
3. Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông GIAO THÔNG
Mức độ 2
4. Cấp giấy phép quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện XÂY DỰNG
Mức độ 2
5. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị XÂY DỰNG
Mức độ 2
6. Cấp giấy phép xây dựng công trình không theo tuyến XÂY DỰNG
Mức độ 2
7. Cấp giấy phép xây dựng công trình theo tuyến trong đô thị XÂY DỰNG
Mức độ 2
8. Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị XÂY DỰNG
Mức độ 2
9. Cấp giấy phép xây dựng tạm công trình XÂY DỰNG
Mức độ 2
10. Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ XÂY DỰNG
Mức độ 2
11. Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 đối với trường hợp nằm trong khu vực phải xin phép XÂY DỰNG
Mức độ 2
12. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa không có động cơ trọng tải toàn phần từ 5 tấn đến 15 tấn; phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 5 đến 15 mã lực hoặc có sức chở từ 5 đến 12 người (phương tiện thủy nhỏ) đối với trường hợp bị mất GIAO THÔNG
Mức độ 2
13. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mức độ 2
14. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
Mức độ 2
15. Đăng ký hộ kinh doanh ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mức độ 2
16. Đăng ký hộ kinh doanh XÂY DỰNG
Mức độ 2
17. Đăng ký hợp tác xã ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mức độ 2
18. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mức độ 2
19. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Mức độ 2
20. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM
Mức độ 2
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10