Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện
Ngày đưa:  07/12/2012 07:58:17 AM In bài
Thực hiện công văn số 1260/NHCS ngày 23/11/2012 của Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi về việc kiểm tra, giám sát năm 2012. Ngày 29/11/2012, Đoàn kiểm tra của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Ngãi do bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi làm Trưởng đoàn tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tư Nghĩa.

Bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, thành viên HĐQT NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

          Qua báo cáo của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện và làm việc trực tiếp với các hộ vay, Hội, đoàn thể xã Nghĩa Hiệp, bà Huỳnh Thị Tuyết Nga, đại diện Đoàn kiểm tra ghi nhận những nỗ lực của Ban Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện: tổ chức nhân sự tốt, kiện toàn Ban Đại diện kịp thời, đúng thành phần quy định. Thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch tín dụng từ cơ sở thôn, tổ dân phố và phân khai vốn đúng quy định, chỉ đạo bình xét công khai các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn (tại tổ tiến kiệm và vay vốn).

          Qua kiểm tra cho thấy: Kết quả hoạt động tín dụng tính đến ngày 28/11/2012 có tổng dư nợ là 209.085 triệu đồng, tăng 24.239 triệu động so với 31/12/2011, đạt 97% kế hoạch dư nợ năm 2012 được giao, nợ quá hạn 1.322 triệu đồng, chiếm tỉ lệ 0,63%

         

Ông Đặng Quang Lâm, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

          Bên cạnh những kết quả đạt được Đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ một số tồn tại của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện: Một số thành viên HĐQT NHCSXH huyện do hoạt động kiêm nhiệm nên chưa tham gia đầy đủ Hội nghị hàng tháng; công tác kiểm tra, giám sát chưa thật sự quan tâm; công tác xét duyệt cho vay ban đầu chưa chặt chẽ dẫn đến nguồn vốn vay không đúng đối tượng thụ hưởng; việc kiểm tra sử dụng vốn vay thiếu quan tâm, không đôn đốc hộ vay trả nợ kịp thời; tình trạng vay ké, sử dụng vốn vay sai mục đích còn diễn ra. 

          Ông Nguyễn Bá Dũng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện, thành viên HĐQT NHCSXH huyện

          Để khắc phục những tồn tại trên, bà Huỳnh Thị Tuyết Nga đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với Hội đoàn thể tích cực giải ngân nhanh các chương trình tín dụng gắn với công tác nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch năm 2012; Chỉ đạo chính quyền địa phương, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ tiết kiệm và vay vốn, phối hợp với PGD huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hạn chế những sai sót; tập trung xử lý kiên quyết đối với món vay chây ỳ, nỡ lãi cao, vay ké, chiếm dụng…thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; làm tốt công tác bình xét, xác nhận, phê duyệt danh sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện vay vốn đảm bảo đúng đối tượng theo Nghị định 78/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để nhiều người hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 

Nguyễn Hữu Trưởng

 


Bản quyền ©2011 Ủy Ban Nhân dân Huyện Tư Nghĩa Tỉnh Quảng Ngãi