Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
121. 1325/UBND 12/6/2019 Giải quyết đơn của bà Lương Thị Thanh Thuận và 05 người con của ông Lương Hơn ở thôn An Hà 3, xã Nghĩa Trung, huyệnTư Nghĩa
122. 1324/UBND 12/6/2019 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Minh và 02 hộ dân ở thôn Vạn An 2, xã Nghĩa Thương, huyệnTư Nghĩa
123. 1322/UBND 12/6/2019 Giải quyết đơn của ông Đoàn Mậu Tấn ở thôn La Hà 2, xã Nghĩa Thương, huyệnTư Nghĩa
124. 1321/UBND 12/6/2019 Giải quyết đơn của bà Trần Thị Ái Thanh, ở TDP 2, thị trấn La Hà, huyệnTư Nghĩa
125. 1320/UBND 12/6/2019 Giải quyết đơn của ông Nguyễn Thanh Chưa ở thôn An Hội Bắc 2, xã Nghĩa Kỳ, huyệnTư Nghĩa
126. 1307/UBND 12/6/2019 Giải quyết đơn của ông Phan Ngà ở thôn Điền Hòa Nam, xã Nghĩa Điền, huyệnTư Nghĩa
127. 1305/UBND 12/6/2019 Triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
128. 1303/BND 12/6/2019 Khẩn trương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng , chống bệnh dịch tả lợn Châu phi
129. 3534/QĐ-UBND 11/6/2019 Phê duyệt báo cáo báo kinh tế -kỷ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa máng ống thép kênh NVC 16-1, xã Nghĩa Kỳ, địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
130. 3533/QĐ-UBND 11/6/2019 Phê duyệt báo cáo báo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nâng cấp kênh N2-6, xã Nghĩa Thắng, địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa
131. 3532/QĐ-UBND 11/6/2019 Phê duyệt báo cáo báo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa , cải tạo kênh tiêu Tây Hiệp – Vạn An, xã Nghĩa Hiệp, địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
132. 1300/UBND 11/6/2019 Chuyển đơn của ông Phạm Văn Thuyên ở TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
133. 1299/UBND 11/6/2019 Giải quyết đơn của vợ chồng bà Đoàn Thị Phương Liên và ông Phạm Quang ở thị trấn La Hà, huyệnTư Nghĩa
134. 1298/UBND 11/6/2019 Xin điều chỉnh quy hoạch đất lúa và cho phép áp dụng biện pháp tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khi chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án: khu dân cư du lịch suối khoáng nóng Nghĩa Thuận
135. 3366/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 1) để thực hiện dự án: Nhà máy nước Quảng Ngãi (tuyến ống truyền tải), địa điểm: xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
136. 3363/QĐ-UBND 10/6/2019 Phê duyệt và trích chi phí từ nguồn tịch thu bán đấu giá phương tiện vi phạm hành chính
137. 3362/QĐ-UBND 10/6/2019 Phân bổ kinh phí cho UBND các xã để xây dựng các công trình văn hóa thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Tư Nghĩa
138. 3361/QĐ-UBND 10/6/2019 Phân bổ kinh phí để lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất khác do UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
139. 158/TTr-UBND 10/6/2019 Trình hồ sơ đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường và tên công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà; đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
140. 157/TTr-UBND 10/6/2019 Xin bổ sung ngàng nghề đầu tư vào Cụm Công nghiệp La Hà
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19996 văn bản