Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
81. 1361/UBND 17/6/2019 Tăng cường kiểm triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu phi
82. 1357/UBND 17/6/2019 Hoạt động của dự án kinh tế trang trại chăn nuôi tổng hợp của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Trà Giang tại thôn An Đại 2, xã Nghĩa Phương
83. 3600/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) để GPMB thực hiện công trình: khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, địa điểm: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
84. 3599/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) để GPMB thực hiện công trình: đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương, địa điểm: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
85. 3598/QĐ-UBND 14/6/2019 Công nhận trường mầm non đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích”
86. 3596/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt dự toán gói thầu số 09: tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
87. 3595/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 05 phi tư vấn rà phá bom mìn công trình khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
88. 3594/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt dự toán gói thầu số 11 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
89. 3592/QĐ-UBND 14/6/2019 Chỉ định đơn vị nhận thầu gói thầu số 08 tư vấn lập hồ sơ mời thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình: khu dân cư dọc đường Cụm công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
90. 3591/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt báo cáo báo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp kênh N16-9, xã Nghĩa Mỹ, địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa
91. 3590/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt báo cáo báo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa, nâng cấp bờ kênh đấp Bà Thủ, xã Nghĩa Phương, địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa
92. 3589/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt báo cáo báo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp kênh NVC2-7, xã Nghĩa Lâm, địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa
93. 3588/QĐ-UBND 14/6/2019 Phê duyệt báo cáo báo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nâng cấp kênh N8-VC8-1, xã Nghĩa Thương, địa điểm xây dựng: xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa
94. 3585/QĐ-UBND 14/6/2019 Phân bổ kinh phí để thanh toán cho lực lượng trực tiếp huy động hoặc tự nguyện tham gia ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng tại các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thắng, Nghĩa Thọ, Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn huyệnTư Nghĩa
95. 174/BC-UBND 14/6/2019 Kết quả triển khai thực hiện kế hoạch số 176-KH/TU ngày 06/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2019
96. 1572/TB-UBND 14/6/2019 Kết luận của đồng chí Huỳnh Ngọc Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 11/6/2019
97. 1354/UBND 14/6/2019 Giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thanh Hà và bà Lê Thị Thu Hà ở thị trấn Sôgn Vệ
98. 1351/UBND 14/6/2019 Giải quyết trường hợp của ông Đặng Tiến ở thôn Điền Long, xã Nghĩa Điền
99. 1349/UBND 14/6/2019 Giải quyết trường hợp của ông Nguyễn Cự, ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền
100. 71/KH-UBND 13/6/2019 Triển khai thực hiện tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19996 văn bản