Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
61. 3798/QĐ-UBND 18/6/2019 Phân bổ kinh phí hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý I, quý II năm 2019 cho các xã, thị trấn
62. 184/BC-UBND 18/6/2019 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 21/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi trong 6 tháng đầu năm 2019
63. 1577/TB-uBND 18/6/2019 Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên năm 2019
64. 1384/UBND 18/6/2019 Đăng ký danh mục công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh thưởng cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
65. 1380/UBND 18/6/2019 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2019
66. 72/KH-UBND 17/6/2019 Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở trong Cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về, nổ cao trong khu dân cư và nơi vui chơi giải trí tập trung đông người
67. 3794/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) lập hệ thống hồ sơ quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND các xã, thị trấn quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
68. 3790/QĐ-UBND 17/6/2019 Phê duyệt danh sách hộ nghèo có nhu cầu vay vốn làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đợt 2 (năm 2019)
69. 182/BC-UBND 17/6/2019 Xã nước thải tại kênh Tư Nghĩa, đoạn qua thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền (lần 4)
70. 181/BC-UBND 17/6/2019 Kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2019
71. 1373/UBND 17/6/2019 Xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện
72. 1372/UBND 17/6/2019 Nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Nghĩa kỳ Bắc
73. 1371/UBND 17/6/2019 Nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Tây Hiệp
74. 1370/UBND 17/6/2019 Nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Điện An
75. 1369/UBND 17/6/2019 Nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Nghĩa Mỹ
76. 1368/UBND 17/6/2019 Nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Đông Hiệp
77. 1367/UBND 17/6/2019 Nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường tiểu học Nghĩa Lâm
78. 1366/UBND 17/6/2019 Nâng cấp, mở rộng và cải tạo trường THCS Nghĩa Trung
79. 1365/UBND 17/6/2019 Sửa chữa tuyến đường La Hà – Nghĩa Hiệp
80. 1364/UBND 17/6/2019 Sửa chữa tuyến đường Nghĩa Lâm – Nghĩa Sơn
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19996 văn bản