Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
41. 3817/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Nguyễn Văn Ân để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
42. 3816/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Võ Văn Thịnh để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
43. 3815/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Võ Văn Thư và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
44. 3814/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Phan Tấn Nghị để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
45. 3813/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Trần Thị Kim Loan để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
46. 3812/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Trần Việt Đức để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
47. 3811/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Nguyễn Thành Mỹ để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
48. 188/BC-UBND 20/6/2019 Tiến độ thực hiện xây dựng Đề án đặt tên các tuyến đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn La Hà và Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
49. 187/BC-UBND 20/6/2019 Kết quả thực hiện công tác chăn nuôi và thú y tháng 5/2019 và kế hoạch công tác tháng 6/2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
50. 1394/UBND 20/6/2019 Tham gia thẩm định dự án Trường bán trú Thanh Bình
51. 1393/UBND 20/6/2019 Tham gia thẩm định dự án Nhà máy sản xuất bao bì của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dịch vụ Đông Phương
52. 1392/UBND 20/6/2019 Tham gia thẩm định dự án Trạm chiết nạp ga La Hà của Công ty TNHH Tuyến Sương
53. 1391/UBND 20/6/2019 Tham gia thẩm định dự án cửa hàng trưng bày và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp Thành Phát
54. 1389/UBND 20/6/2019 Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 12/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
55. 1388/UBND 20/6/2019 Thực hiện quy trình một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh
56. 185/BC-UBND 19/6/2019 Xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường đến năm 2030
57. 3802 /QĐ-UBND 18/6/2019 Phân bổ kinh phí hoạt động cho Văn phòng HĐND và UBND huyện
58. 3801 /QĐ-UBND 18/6/2019 Phân bổ kinh phí hoạt động cho Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổ chức Đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh
59. 3800/QĐ-UBND 18/6/2019 Phân bổ kinh phí để thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT quý II năm 2019
60. 3799/QĐ-UBND 18/6/2019 Phân bổ kinh phí cho Hội Cựu Chiến binh huyện để tổ chức Đại hội tổng kết phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” 5 năm lần thứ VI 2014-2019
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19996 văn bản