Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
21. 1403/UBND 21/6/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch thực hiện dự án: đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, địa điểm: xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa
22. 1398/UBND 21/6/2019 Chấp thuận xây dựng tuyến ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu giao thông đường bộ của tuyến đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa, thành phố Quảng Ngãi cho nhân dân thôn An Hội Nam 2, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
23. 1396/UBND 21/6/2019 Giải quyết đơn xin giải quyết quyền lợi trúng đấu giá đất dự án khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa
24. 3837/QĐ-UBND 20/6/2019 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa, thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa
25. 3833/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Nguyệt thuộc công trình khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
26. 3832/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho bà Bùi Thị Nguyệt thuộc công trình khu dân cư dọc đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
27. 3831/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Nguyễn Thành Trương và bà Trần Thị Những để thực hiện dự án chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang, điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
28. 3830/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà) Nguyễn Thành Cẩn và bà Phan Thị Mỹ Dung để thực hiện dự án chỉnh trang khu dân cư Đông Bàu Giang, điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
29. 3829/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Nguyễn Thị Lựu để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
30. 3828/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Võ Văn Cường va bà Nguyễn Thị Hồng để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
31. 3827/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Võ Văn Cường va bà Nguyễn Thị Hồng để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
32. 3826/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Đỗ Tùng và bà Phạm Thị Thu Huyền để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
33. 3825/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Tôn Thất Hạnh và bà Nguyễn Lưu Quỳnh Sương để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
34. 3824/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Nguyễn Ngọc Lâm và bà Phạm Thị Diễm Lệ để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
35. 3823/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Cao Thanh Truyền và bà Nguyễn Thị Kiều Duyên để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
36. 3822/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Cao Đình Lịnh (cùng sử dụng đất với: Cao Thị Ngọc Bích, bà Cao Thị Kim Chi, bà Cao Thị Yến Linh) để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
37. 3821/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Cao Đình Lịnh (cùng sử dụng đất với: Cao Thị Ngọc Bích, bà Cao Thị Kim Chi, bà Cao Thị Yến Linh)để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
38. 3820/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Võ Thị Thanh Tân để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
39. 3819/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Nguyễn Thị Lựu để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
40. 3818/QĐ-UBND 20/6/2019 Giao đất tái định cư cho ông (bà): Nguyễn Văn Thịnh để thực hiện công trình: Đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19996 văn bản