Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 620/QĐ-UBND 19/2/2019 Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên năm 2019
2. 38/TB-UBND 19/2/2019 Kết luận của đồng chí Lê Trung Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban ngày 18/02/2019
3. 289/UBND 19/2/2019 Thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
4. 287/UBND 19/2/2019 Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ
5. 26/BC-UBND 19/2/2019 Giải trình các nội dung kiến nghị tại buổi đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã Nghĩa Kỳ ngày 09/01/2019
6. 273/UBND 18/2/2019 Báo cáo số liệu và đề xuất giải pháp giảm nghèo cho đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách người có công và giải pháp hạn chế tái nghèo, phát sinh nghèo
7. 271/UBND 18/2/2019 Đề xuất kinh phí đối ứng ngân sách tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2019
8. 541/QĐ-UBND 15/2/2019 Điều động và bổ nhiệm bàVõ Thị Mai Huyền giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Tư Nghĩa
9. 540/QĐ-UBND 15/2/2019 Điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Phó Trường phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tư Nghĩa
10. 539/QĐ-UBND 15/2/2019 Điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Tây giữ chức Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện Tư Nghĩa
11. 538/QĐ-UBND 15/2/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu đo đạc, trích lục bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB công trình: Kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
12. 268/UBND 15/2/2019 Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tư Nghĩa
13. 486/QĐ-UBND 14/2/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường công trình kè chống sạt lở khu dân cư thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
14. 485/QĐ-UBND 14/2/2019 Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật gói thầu số 03 tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình : khu dân cư dọc đường Cụm Công nghiệp La Hà – Nghĩa Thương
15. 261/UBND 14/2/2019 Giải trình và đề xuất giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2019
16. 254/UBND 14/2/2019 Tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc UBND huyện Tư Nghĩa (bao gồm cả diện tích chuyên dùng)
17. 253/UBND 14/2/2019 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030
18. 252/UBND 13/2/2019 Xem xét, đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO
19. 470/QĐ-UBND 11/2/2019 Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện
20. 288/UBND 11/2/2019 Xây dựng báo cáo theo Đề cương giám sát của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh tại thông báo số 04/TB-ĐGS ngày 29/01/2019
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 18101 văn bản