Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 94/KH-UBND 19/9/2018 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới các xã năm 2018
2. 6336/QĐ-UBND 19/9/2018 Thành lập Đoàn công tác thẩm tra, đánh giá kết quả thực Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới ở các xã có khả năng đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2018
3. 6334/QĐ-UBND 19/9/2018 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2018 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa
4. 6333/QĐ-UBND 19/9/2018 Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị để thực hiện cho các nhiệm vụ chi
5. 6332/QĐ-UBND 19/9/2018 Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 1: tư vấn khảo sát, lập đồ án quy hoạch TL 1/500 dự án: mở rộng Cụm Công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
6. 2312/UBND 19/9/2018 Đăng ký cán bộ, công chức tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp xã
7. 2311/UBND 19/9/2018 Rà soát các cơ chế, chính sách đang thực hiện liên quan đến nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi
8. 204/TTr-UBND 19/9/2018 Phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”
9. 6330/QĐ-UBND 18/9/2018 Phê duyệt điều lệ Hội Cựu giáo chức xã Nghĩa Trung, khóa II nhiệm kỳ 2018-2023
10. 6325/QĐ-UBND 18/9/2018 Thành lập Hội đồng xét tuyển công chức cấp xã năm 2018
11. 6318/QĐ-UBND 18/9/2018 Giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Phương ở số nhà 88, thôn 4, xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
12. 6316/QĐ-UBND 18/9/2018 Công nhận Ban Chấp hành Hội Cựu giáo chức xã Nghĩa Trung, khóa II nhiệm kỳ 2018-2023
13. 6314/QĐ-UBND 18/9/2018 Thành lập Tổ công tác để thẩm tra, xác minh nội dung liên quan đến việc giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày ở xã Nghĩa Thắng
14. 42/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng 03 khu dân cư tại xã Nghĩa Hiệp
15. 41/BC-ĐGS 18/9/2018 Giám sát kết quả triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Tân Thanh xã Nghĩa Hòa
16. 31/HĐND 18/9/2018 Trực báo tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn
17. 30/HĐND 18/9/2018 Chuẩn bị Hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIX
18. 262/BC-UBND 18/9/2018 Tình hình xóa bỏ các lò gạch thủ công, lò thủ công cải tiến, lò đứng liên tục và lò vòng sử dụng nhiện liệu hóa thạch trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
19. 261/BC-UBND 18/9/2018 Thực trạng và kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
20. 2309/UBND 18/9/2018 Trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 16758 văn bản