Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2361/QĐ-UBND 9/5/2108 Giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa
2. 2360/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Tư Nghĩa
3. 2357/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Hội Chữ thập đỏ huyện Tư Nghĩa
4. 2356/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Phòng Y Tế huyện Tư nghĩa
5. 2353/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thương xuyên huyện Tư nghĩa
6. 2352/QĐ-UBND 9/5/2108 Phân bổ chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2018 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tư Nghĩa
7. 744/UBND 12/4/2019 Hỗ trợ ngân sách hàng năm cho Quỹ hỗ trợ nông dân cấp xã
8. 743/UBND 11/4/2019 Giá thu tiền sử dụng đất tại khu dân cư Vườn Xùi (Đồng Bàu Bạo), thị trấn Sông Vệ và khu dân cư phía tây đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa
9. 732/UBND 11/4/2019 Xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết các trường hợp xin giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện
10. 611/TB-UBND 11/4/2019 Phân công trực và xử lý công việc trong dịp nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2019
11. 2010/QĐ-UBND 11/4/2019 Kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Tư Nghĩa
12. 99/BC-UBND 10/4/2019 Kết quả thực hiện tiêu chí số 1 (quy hoạch ) trong nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới
13. 730/UBND 10/4/2019 Báo cáo kết quả việc thực hiện quy định về hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động khi Nhà nước thu hồi đất từ năm 2014-2018
14. 729/UBND 10/4/2019 Liên hệ học tập kinh nghiệm tổ chức và vận hành Trung tâm Hành chính công thành phố Quảng Ngãi
15. 728/UBND 10/4/2019 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 4 về điện huyện Tư Nghĩa
16. 725/UBND 10/4/2019 Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí số 1 (quy hoạch ) đạt chuẩn huyện nông thôn mới
17. 722/UBND 10/4/2019 Tham gia góp ý nội dung quy hoạch chi tiết TL 1/500 khu dân cư nông thôn mới An Hòa, huyện Tư Nghĩa
18. 2012/QĐ-UBND 10/4/2019 Thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2019 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
19. 2011/QĐ-UBND 10/4/2019 Nộp ngân sách huyện kinh phí huy động từ doanh nghiệp để đầu tư xây dựng công trình: đường Nghĩa kỳ - Nghĩa địa, thành phố Quảng Ngãi
20. 2000/QĐ-UBND 10/4/2019 Thành lập Hội đồng định giá tài sản lưới điện hạ áp nông thôn huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 18955 văn bản