Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Tìm theo: Phân loại: Lĩnh vực:
Từ khóa:
Từ ngày: đến ngày:
TT Ký hiệu Ngày ban hành Văn bản Tải về
1. 2436/QĐ-UBND 26/6/2019 Phê duyệt đơn vị nhận thầu gói thầu số 03 tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình đường La Hà – Nghĩa Thuận, huyệnTư Nghĩa
2. 3960/QĐ-UBND 24/6/2019 Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế lập dự án đầu tư công trình: Cầu Sông Cùng, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
3. 1425/UBND 24/6/2019 Triển khai thực hiện quy định về tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
4. 1418/UBND 24/6/2019 Lập phương án bảo vệ môi trường Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp huyện
5. 3955/QĐ-UBND 21/6/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ đợt 6 (bổ sung đợt 5) để thực hiện công trình: đường trục chính phía Đông trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
6. 3885/QĐ-UBND 21/6/2019 Thu hồi đất của UBND thị trấn La Hà đang quản lý, sử dụng đất tại thị trấn La Hà để xây dựng dự án chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang (đợt 2), địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
7. 3884/QĐ-UBND 21/6/2019 Phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ (đợt 2) để thực hiện dự án chỉnh trang khu dân cư Tây Bàu Giang, địa điểm: thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
8. 3842/QĐ-UBND 21/6/2019 Thành lập tổ chuyên gia xét, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 03 tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình trường tiểu học và THCS thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa
9. 190/BC-UBND 21/6/2019 Tổ chức triển khai, thực hiện đăng ký tham gia dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa
10. 174/TTr-UBND 21/6/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Mỹ - Tư Nghĩa” và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất để xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Bún của Hội Nông dân xã Nghĩa Mỹ
11. 173/TTr-UBND 21/6/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Hiệp” và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất để xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Hoa Cúc; Mộc dân dụng của Hội Nông dân xã Nghĩa Hiệp
12. 172/TTr-UBND 21/6/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Hòa” và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất để xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nhan của Hội Nông dân xã Nghĩa Hòa
13. 171/TTr-UBND 21/6/2019 Cho phép sử dụng tên địa danh “Nghĩa Kỳ” và xác nhận bản đồ khoanh vùng sản xuất để xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Nếp cút của Hội Nông dân xã Nghĩa Kỳ
14. 1417/UBND 21/6/2019 Đồng ý cho thuyên chuyển công tác đối với viên chức giáo viên
15. 1415/UBND 21/6/2019 Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Huyện Tư Nghĩa
16. 1411/UBND 21/6/2019 Thu hồi phần diện tích đất ngoài quy hoạch thực hiện dự án: khu dân cư du lịch suối nước khoáng nóng Nghĩa Thuận, địa điểm: xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa
17. 1410/QĐ-UBND 21/6/2019 Đề nghị thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để xây dựng công trình khu dân cư điểm trường THCS Nghĩa Thươong cũ
18. 1409/UBND 21/6/2019 Điều chỉnh một số nội dung tạiCông văn số 618/UBND ngày 04/4/2018 của UBND huyện Tư Nghĩa
19. 1405/UBND 21/6/2019 Cung cấp số liệu kết quả thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát
20. 1404/UBND 21/6/2019 Xác định loại đất, diện tích chủ sử dụng đất đối với các thửa đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất thực hiện công trình: Kè bờ Bắc Sông Vệ, xã Nghĩa Hiệp, địa điểm: xã Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
  1    2    3    4    5    6    7    8    9    10     / tổng số 19996 văn bản