Ngày đưa:  07/07/2019 12:59:20 AM
Lịch tuần 28
Từ ngày 08/7/2019 đến ngày 13/7/2019

 

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 08/7

Sáng

Dự họp kỳ họp HĐND tỉnh (08-10/7/2019).

 

P.Họp 1, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, BQLDA, DVNN, NN.

Chiều

Bàn điều chỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TCKH

TCKH, TN-MT, VP, CC Thuế.

Kiểm tra xác định các hạng mục đầu tư xây dựng trường học tại TT La Hà (13h30), xã N.Hòa (15h30).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Các trường

GD-ĐT

GD-ĐT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà, N.Hòa, các trường; lái xe (đ/c Lâm).

Ba
09/7

Sáng

Kiểm tra tiến độ thực hiện khu cải táng mồ mả tổ dân phố Vạn Mỹ, TT Sông Vệ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

UBND TT Sông Vệ

TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ; ĐU, UBND, CCĐC TT S.Vệ; TVTK.

Kiểm tra xác định hạng mục đầu tư xây dựng trường học tại xã N.Thương (7h30), N.Trung (9h30).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Các trường

GD-ĐT

GD-ĐT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Thương, N.Trung; các trường; lái xe (đ/c Lâm).

Bàn việc đóng BHXH ở các HTXNN trên địa bàn huyện.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

BHXH

NN, TCKH, BHXH, GĐ 24 HTXNN.

Chiều

Kiểm tra thực địa xác định hạng mục đầu tư trường học tại xã N.Phương (13h30), N.Mỹ (15h30).

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Các trường

GD-ĐT

GD-ĐT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Mỹ, N.Phương; các trường, lái xe (đ/c Lâm).

14h00: Họp bàn giải quyết việc cản trở vận hành nhà máy xử lý rác thải rắn y tế Nghĩa Kỳ.  

 

Sở Y tế

 

Đ/c Tiến PCT, TN-MT.

Trực báo sản xuất NN

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

Trạm 3, KL, DVNN, VP.


10/7

Sáng

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Dự Đại hội Hội cựu giáo chức tỉnh.

 

KS Hùng Vương

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Dự hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thanh PCT.

Chiều

Đi công tác ngoài tỉnh.

 

 

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Kiểm tra thực địa xác định hạng mục đầu tư trường học tại xã N.Hiệp (13h30), TT S.Vệ (15h30).

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Các trường

GD-ĐT

GD-ĐT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA; ĐU, UBND, ĐC xã N.Hiệp, TT S.Vệ; các trường; lái xe (đ/c Lâm).

Kiểm tra 20 tại TTPTQĐ (13h30), KT-HT (15h00).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

TTPTQĐ, KT-HT

TTPTQĐ, KT-HT

Theo giấy mời.

Bàn kinh phí thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc  CTMTQG xây dựng NTM.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN, TCKH

CC PTNT tỉnh; NN, TCKH, VP.

Năm
11/7

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

H.Ủy

 

Đ/c Quận PCT.

Mở thầu gói thầu thi công (8h30), gói TVGS (9h30) công trình KDC dọc đường CCN La Hà.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Theo giấy mời

Kiểm tra 20 tại các xã.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND các xã

NV

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm)

Kiểm tra xây dựng nông thôn kiểu mẫu thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

NVH thôn Đông Mỹ

UBND xã N.Hiệp

NN, TCKH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, TK, LĐ, VP, DVNN, YT, UBMT, HND, CA, HPN, HCCB, H.Đoàn; Điện lực TN; ĐU, HĐND, UBND, UBMT, các ngành, đoàn thể ở xã N.Thuận; BTCB, Thôn trưởng, MT thôn Đông Mỹ; lái xe (đ/c Trung).

Chiều

Trực báo công tác quản lý trật tự đô thị các xã, TT quý II năm 2019.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Đội QLTTĐT

TCKH, KT-HT, TN-MT, Đội, CA, VH-TT; UBND và tổ trưởng tổ quản lý trật tư các xã, TT.

Kiểm tra xác định hạng mục đầu tư xây dựng trường học tại xã N.Thắng, N.Lâm, N.Thọ, N.Sơn.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Các trường

GD-ĐT

GD-ĐT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC, các xã, lãnh đạo các trường; lái xe (đ/c Lâm).

Kiểm tra tình hình sạt ở ở thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

Thực địa

CCTL, NN

CCTL tỉnh, NN, UBND xã N.Thương; lái xe (đ/c Trung)

Sáu
12/7

Sáng

Trực báo tiến độ bàn giao lưới điện RE2.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

Cty CP Điện

TCKH, KT-HT, VP, Cty CP điện, Điện lực tỉnh, Điện lực Tư Nghĩa

Họp Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2019.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NV

Thành viên Hội đồng.

Kiểm tra thực địa xác định hạng mục đầu tư trường học tại xã N.Điền, N.Kỳ, N.Thuận.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

Các trường

GD-ĐT

GD-ĐT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC các xã; lãnh đạo các trường; lái xe (đ/c Trung).

Chiều

Triển khai thực hiện DA khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Dừa.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND xã N.Hòa, Cty Phú Điền

TTPTQĐ, TCKH, KT-HT, TN-MT, VPĐKĐ; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Hòa; Cty TNHH Phú Điền, đơn vị tư vấn.

Dự kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Sở Khoa học và Công nghệ.

 

 

 

Đ/c Tiến PCT, KT-HT; lái xe (đ/c Lâm).

14h00: Kiểm tra xây dựng nông thôn kiểu mẫu thôn Mỹ Thạnh Bắc xã Nghĩa Thuận.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

NVH thôn Mỹ Thạnh Bắc

UBND xã N.Thuận

NN, TCKH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, TK, LĐ, VP, TP, DVNN, TTVHTT, YT, UBMT, HND, CA, HPN, HCCB, H.Đoàn; Điện TN; ĐU, HĐND, UBND, UBMT, các ngành, đoàn thể ở xã N.Thuận; BTCB, Thôn trưởng, MT thôn Mỹ Thạnh Bắc; lái xe (đ/c Trung).

Bảy
13/7

Sáng

Kiểm tra công tác chuẩn bị Thi tuyển viên chức giáo viên năm 2019.

 

 

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 30 (21/7/2019)
   Lịch tuần 29 (12/7/2019)
   Lịch tuần 27 (30/6/2019)
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích