Ngày đưa:  28/06/2019 06:19:42 PM
Lịch tuần 27
Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 06/7/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 01/7

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, BQLDA, VP, TTVHTT, VHTT, NN, NV.

8h00: Mở thầu gói TVTK và dự toán công trình Trụ sở làm việc UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

TCKH, VP,  KT-HT, BQLDA.

Dự Hội nghị sơ kết công tác Đảng thị trấn La Hà.

 

TT La Hà

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Trung).

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Các PCT, NV, GD-ĐT,  VP.

14h00: Dự thẩm tra Đề án Đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn huyện.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT; KT-HT, VH-TT, TTVHTT; lái xe (đ/c Lâm)

14h30: Kiểm tra kênh Hóc Xoài theo kiến nghị của cử tri.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

N.Thọ

 

NN, Trạm 3; UBND, CCGT-TL xã N.Thọ; lái xe (đ/c Phương).

Ba
02/7

Sáng

Thông qua thiết sửa chữa Trung tâm TT-VH-TT; Đường TL 623B đi Trường TH Đông Thắng; Nâng cấp, sửa chữa NTLS, cải tạo sân trường, vỉa hè trước trường MN N.Thắng; Các tuyến đường giao thông liên xã.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TTVHTT, UBND xã N.Thắng

TTHU ,TTHĐND, các PCT,  UBMT, TTPTQĐ, TCKH, KT-HT, VP, TN-MT, TTVHTT, BQLDA, Các hội, đoàn thể; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Thắng; đơn vị tư vấn.

Dự họp HĐND thị trấn Sông Vệ.

 

UBND TT S.Vệ

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương).

Kiểm tra 20 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

TTDVNN

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

14h00: Dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

 

Ocean Blue

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Kiểm tra tiến độ thi công đường UBND huyện đi Nghĩa Hành.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3, thực địa

 

KT-HT,BQLDA; UBND xã N.Trung; TVTK, GS, TC; lái xe (đ/c Phương).

13h30: Kiểm tra 20 tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

KT-HT

NV

Theo giấy mời.

14h30: Trực báo lĩnh vực văn hóa xã hội.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

 

YT, TTYT, LĐ, VH-TT, GD-ĐT, VP, BHXH, TTVHTT.

Tối

19h00: Dự Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Ngãi.

 

Quảng trường tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/d Trung).


03/7

Sáng

Bàn giải quyết vướng mắc việc xóa bỏ lò gạch thủ công.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, TN-MT, TCKH, CA, MT, HND, PN, CCB, T.Tra, Điện lực TN; ĐU, UBND, MT các xã N.Mỹ, N.Phương, N.Thương, N.Hòa, TT La Hà, TT S.Vệ.

 

7h30: Kiểm tra 20 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

TTPTQĐ

 

Theo giấy mời.

8h00: Mở thầu gói thầu TVTK và dự toán công trình Trường Tiểu học và THCS TT La Hà.

Đc/ Tiến Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

TCKH, GD-ĐT, KT-HT, BQLDA, VP; UBND TT La Hà.

Chiều

Họp cho ý kiến  về việc đầu tư xây dựng khẩn cấp khu tái định cư  và cấp nước sinh hoạt phục vụ cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Các phòng, Ban

Các Sở: TC, XD, TN-MT, GTVT, KH-ĐT, NN, VPUB tỉnh; TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, Hội đoàn thể; TCKH, KT-HT, TN-MT, NN, TTPTQĐ, BQLDA, VP; ĐU, UBND xã N.Kỳ; BTCB, Trưởng thôn An Hội Nam 2; Cty Cấp thoát nước Q.Ngãi;

Nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng công trình Di tích 4 dũng sĩ Nghĩa Hiệp (13h30), Di tích vụ thảm sát thôn 2, xã Nghĩa Lâm (15h30).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực địa

BQLDA

Hội đồng Nghệ thuật, KT-HT, BQLDA, VH-TT, TCKH, VP; UBND xã N.Hiệp, N.Lâm; TVTK, GS, TC; lái xe (đ/c Lâm)

Trực báo công tác PCCCR tháng 6.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

UBND xã N.Lâm

Hạt KL

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Phương).

Năm
04/7

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

8h30: Kiểm tra công tác nghiệm thu Dự án đường Bàu Giang – Nghĩa Hành.

Sở GTVT

P.Họp
số 3, thực địa

BQLDA

Đ/c Quận PCT; KT-HT, BQLDA; TVTK, GS, TC; đơn vị thí nghiệm (cả ngày).

Làm việc với Hội Người cao tuổi tỉnh.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

LĐTBXH

HNCT tỉnh, huyện; NV, VP, LĐTBXH, VH-TT.

Triển khai kế hoạch dồn điền đổi thửa năm 2019.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN

NN, TN-MT, TCKH; UBND các xã, TT.

Chiều

Thông qua dự thảo báo cáo giám sát sử dụng vốn đầu tư công, tình hình nợ đọng XDCB

HĐND tỉnh

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Quận PCT, TCKH; lái xe (đ/c Trung).

Thông qua thiết kế Trường TH  Tây Hòa (13h30), Trường THCS N.Thắng (15h00).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TCKH, VP, KT-HT, BQLDA, GD-ĐT; UBND xã N.Hòa, N.Thắng; đơn vị tư vấn.

Bàn giải quyết liên quan đến mương thoát nước khu dân cư Quán Trang, xã Nghĩa Hiệp

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT

KT-HT, TN-MT, T.Tra, TP, VPĐK; ĐU, UBND, CCĐC, BTCB, trưởng thôn Thế Bình; ĐVTV.

Sáu
05/7

Sáng

Dự họp HĐND xã N.Kỳ.

 

UBND xã N.Kỳ

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung)

Thông qua phương án xét duyệt TĐC công trình KDC phía Tây trụ sở Công an huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TTPTQĐ

 BQLDA, TTPTQĐ, TN-MT, TCKH; BTĐU, CT UBND, ĐC TT La Hà

Dự kỳ họp thứ 9 HĐND xã Nghĩa Hòa.

 

UBND xã N.Hòa

 

Đ/c  Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Họp triển khai thực hiện kết luận thanh tra về quản lý sử dụng đất công trên địa bàn huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

TTHU, TTHĐND, các PCT,  TCKH, TP, T.Tra,  KT-HT, GD-ĐT, TA,  TN-MT, VKS, CA, MT,  VPĐKĐ,HND,PN, CCB; BTĐU, CT UBND, ĐC các xã, TT liên quan.

14h00: Kiểm tra tiến độ thực hiện khu dân cư Tây Bàu Giang.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3, thực địa

TTPTQĐ, Chủ đầu tư

TTPTQĐ, KT-HT, TN-MT; ĐU, UBND TT La Hà, N.Trung; Công ty Phước Thịnh; lái xe (đ/c Trung).

14h00: Làm việc với Trường THCS Nghĩa Lâm.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Trường THCS N.Lâm

GD-ĐT

NV, VP, GD-ĐT; ĐU, UBND xã N.Lâm; HĐ Sư phạm, Hội Phụ huy trường THCS N.Lâm; lái xe (đ/c Lâm).

14h00: Kiểm tra xây dựng nông thôn kiểu mẫu thôn Mỹ Thạnh Bắc xã Nghĩa Thuận.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

NVH thôn Mỹ Thạnh Bắc

UBND xã N.Thuận

NN, TCKH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, TK, LĐ, VP, TP, DVNN, TTVHTT, YT, UBMT, HND, CA, HPN, HCCB, H.Đoàn; Điện TN; ĐU, HĐND, UBND, UBMT, các ngành, đoàn thể ở xã N.Thuận; BTCB, Thôn trưởng, MT thôn Mỹ Thạnh Bắc; lái xe (đ/c Phương).

Bảy
06/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 30 (21/7/2019)
   Lịch tuần 29 (12/7/2019)
   Lịch tuần 28 (7/7/2019)
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích