Ngày đưa:  07/06/2019 05:30:28 PM
Lịch tuần 24
Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 15/6/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 10/6

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ,  BQLDA, VP, NV, GD.

Đối thoại với nhân dân thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

NVH thôn An Tân

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Trung)

Chiều

Thông qua dự án xây dựng gara ô tô tại TT La Hà và xã N.Thương.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT; KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, TCKH; ĐU, UBND, CCĐC TT Là Hà, N.Thương.

15h00: Kiểm tra đền bù đối với hộ ông Chánh liên quan đến dự án Đường tránh phía đông TT La Hà.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực địa

TTPTQĐ

TTPTQĐ, TN-MT, BQLDA; UBND, CCĐC TT La Hà. Lái xe (đ/c Phương).

Trực báo sản xuất nông nghiệp.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

NN

NN, TTDVNN, Trạm 3, KL, VP.

Ba
11/6

Sáng

Trực báo tiến độ thực hiện các dự án các tuyến đường, KDC trên địa bàn huyện.

 

 

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Các PCT, KT-HT, TCKH, VP, TN-MT, TTPTQĐ, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà, S.Vệ, N.Kỳ.

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Đối thoại về giải quyết việc làm tại xã Nghĩa Thọ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Thọ

LĐTBXH

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm).

Giám sát thực hiện Luật DQTV, NVQS xã N.Phương.

Đoàn Giám sát

UBND xã N.Phương

 

Theo giấy mời. Lái xe (đ/c Phương)

Chiều

Họp rà soát đất tái định cư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

TTHU, TTHĐND, các PCT; TCKH, KT-HT, BQLDA, TTPTQĐ, MT, các Hội đoàn thể; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Kỳ.

Kiểm tra tiến độ thực hiện tuyến đường N.Thắng – N.Thọ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Thắng

BQLDA

BQLDA, KT-HT, VP; UBND xã N.Thắng; đơn vị TVTK, GS, TC; lái xe (đ/c Lâm)

Kiểm tra khu nông thôn kiểu mẫu thôn Điện An 3, xã Nghĩa Thương.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

NVH thôn Điện An 3

UBND xã N.Thương

NN, TCKH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, TK, LĐ, VP, CA, TP, DVNN, TTVHTT, YT, UBMT, HND, HPN, HCCB, H.Đoàn; Điện lực TN; ĐU, HĐND, UBND, UBMT, các ngành, đoàn thể ở xã N.Thương; BTCB, Thôn trưởng, MT thôn Điện An 3; lái xe (đ/c Trung)

Giám sát thực hiện Luật DQTV, Luật NVQS xã N.Hiệp.

Đoàn Giám sát

UBND xã N.Hiệp

 

Theo giấy mời. Lái xe (đ/c Phương)


12/6

Sáng

Sơ kết công tác CCHC quý I, quý II và xây dụng phương hướng thực hiện nhiệm vụ CCHC trong thời gian tới

Đ/c Thành Chủ tịch

Hội trường UB huyện

NV

Trưởng: các phòng; CT UBND các xã, TT. Bư điện huyện và các thành viên BCĐ CCHC huyện.

Chiều

Bàn giải quyết việc khiếu nại của ông Trần Đính, xã N.Thuận; bà Nguyễn Thị Tâm  ở N.Điền; giải quyết vướng mắc đất trại tạm giam CA huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra, TN-MT

Sở: GTVT, XD; T.Tra tỉnh, TAND, CA, tỉnh; TTHU, TTHĐND, các PCT; TP, VKS, TAND, T.Tra, CA, UBMT, HND, HPN, HCCB; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà, N.Điền, N.Thuận.

Trực báo xây dựng nhà cho các đối tượng.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

KT-HT

TCKH, LĐ, KT-HT, CCB; UBND, CC phụ trách các xã, TT.

Năm
13/6

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Giám sát quy định về hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm khi nhà nước thu hồi đất.

 

TT S.Vệ, La Hà, N.Trung, N.Điền, N.Thuận, N.Kỳ

 

Đoàn 2: Đ/c Quận PCT, TT HĐND, TTPTQĐ, TN-MT, LĐ; lái xe (đ/c Trung). Đoàn 1: Đ/c Thanh PCT, TTPTQĐ, TN-MT, LĐ, lái xe (đ/c Lâm)

Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Thương về nhà văn hóa xã.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Thương

VH-TT

TN-MT, VP, VH-TT; ĐU, UBND, CCĐ xã N.Thương; lái xe (đ/c Phương).

Chiều

Đi công tác ngoài tỉnh (hết tuần).

 

 

 

Đ/c Thành CT.

Kiểm tra tiến độ thi công đường UBND huyện –N.Hành.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Trung

BQLDA

KT-HT, BQLDA; UBND xã N.Trung; đơn vị TVTK, GS, TC; lái xe (đ/c Phương).

Làm việc với Đoàn  Giám sát quy định về hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, đào tạo nghề và giải quyết việc làm khi nhà nước thu hồi đất.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

UBND các xã, TT

Đoàn giám sát; TT HĐND, TTPTQĐ,  LĐ, VP, N.Thuận, N.Kỳ, N.Trung, N.Điền, TT La Hà, S.Vệ.

Kiểm tra khu nông thôn kiểu mẫu thôn Năng Tây 1, xã Nghĩa Phương.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

NVH thôn Năng Tây 1

UBND xã N.Phương

NN, TCKH, KT-HT, TN-MT, VH-TT, TK, LĐ, VP, CA, TP, DVNN, TTVHTT, YT, UBMT, HND, HPN, HCCB, H.Đoàn; Điện lực TN; ĐU, HĐND, UBND, UBMT, các ngành, đoàn thể ở xã N.Phương; BTCB, Thôn trưởng, MT thôn Năng Tây 1; lái xe (đ/c Trung)

Sáu
14/6

Sáng

Dự Trực báo tình hình hoạt động của TT HĐND các xã, TT.

 

P.Họp
số 3

 

Đ/c Quận PCT và thành phần theo giấy mời.

Làm việc với Đảng ủy, UBND xã Nghĩa Lâm về NVH các thôn sau khi sáp nhập.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Lâm

VH-TT

VH-TT, TCKH, TN-MT, và thành phần liên quan theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm)

Họp Ban Chỉ huy phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TTDVNN

Thành viên Ban Chỉ huy.

Chiều

Làm việc với xã Nghĩa Hiệp về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Hiệp

ĐU, UBND xã N.Hiệp

Tổ 1338 N.Hiệp; TCKH, KT-HT, T.Tra, TN-MT, TTPTQĐ, VPĐK; ĐU, HĐND, UBND, UBMT thành phần liên quan xã N.Hiệp; lái xe (đ/c Trung).

Triển khai công tác thi Tốt nghiệp THPT năm học 2018-2019

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Theo giấy mời.

Kiểm tra hoạt động của trang trại chăn nuôi Hà Tân.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

Thực địa

TN-MT

NN, TN-MT, TTDVNN, VP; UBND xã N.Kỳ; Doanh nghiệp Hà Tân; lái xe (đ/c Lâm).

Bảy
15/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
   Lịch tuần 18 (29/4/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích