Ngày đưa:  19/05/2019 11:53:19 AM
Lịch tuần 21 (sửa đổi)
Từ ngày 20/5/2019 đến ngày 25/5/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 20/5

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ,  BQLDA, VP, Cty CP Điện.

Chiều

14h00: Họp BCĐ Chương trình MTQG giảm nghèo tỉnh.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm)

Dự Hội thảo phát triển điện mặt trời mái nhà.

 

Điện lực Q.Ngãi

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Trung)

Ba
21/5

Sáng

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Dự Hội thảo bộ luật lao động sửa đổi.

 

 

 

Đ/c Tiến PCT, LĐ; lái xe (đ/c Trung).

Bàn xử lý tồn tại công tác cải tạo đồng ruộng xã N.Trung.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND xã N.Trung

NN, TN-MT, VP; ĐU, UBND, ĐC xã N.Trung.

Chiều

14h00: Giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng XDCB tại xã N.Thương

 

UBND xã N.Thương

 

Đ/c Thanh PCT, TCKH, KT-HT, NN, BQLDA; ĐU, UBND, ĐC xã N.Thương; lái xe (đ/c Trung)

14h00: Bàn giải quyết một số vấn đề liên quan đến chùa Quan Âm.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT, CA

UBMT, BDV, NV, TN-MT, CA; ĐU, UBND, ĐC, CA TT La Hà.


22/5

Sáng

Thông qua quy hoạch khu dân cư quảng trường, hồ điều hòa.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, KT-HT,  TN-MT, HND, HPN, CCB, TCKH, TTPTQĐ,  BQLDA; ĐU, UBND, ĐC TT L.Hà;Cty An Phú

Hội nghị thường niên Công ty CP Điện huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

Cty CP Điện

Theo giấy mời.

8h00: Giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán vốn đầu tư công và tình hình nợ đọng XDCB tại xã N.Hiệp.

 

UBND xã N.Hiệp

 

Đ/c Quận PCT, TCKH, KT-HT, NN, BQLDA; ĐU, UBND, ĐC, các ngành xã N.Hiệp; lái xe (đ/c Phương).

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện NQ 13 về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

 

KS Cẩm Thành

 

TTHU, đ/c Thanh PCT; NN, TCKH,  các HTX; C.ty Giống cây trồng MT; Lái xe (đ/c Lâm)

Chiều

Họp Hội đồng tư vấn XLHC giải quyết vụ cấp GCNQSD đất cho các hộ nuôi tôm ở xã Nghĩa Hòa.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra

Thành viên Hội đồng; UBMT, HND, HPN, HCCB; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Hòa.

14h00: Kiểm tra thực địa khu dân cư dịch vụ phía Đông TT La Hà.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực địa

 

TN-MT, VP, KT-HT, TTPTQĐ; UBND, ĐC TT La Hà; Cty La Hà; lái xe (đ/c Phương).

14h00: Giám sát việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán vốn đầu tư công tại xã N.Hòa.

 

UBND xã N.Hòa

 

Đ/c Tiến PCT, TCKH, KT-HT, NN, BQLDA; ĐU, UBND, ĐC, các ngành xã N.Hòa. lái xe (đ/c Trung).

Trực báo các KDC và sử dụng, quản lý đất công trên địa bàn huyện.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

 

Theo giấy mời.

Năm
23/5

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Hội nghị triển khai văn bản Luật

 

H.Trường UB huyện

TP

Theo giấy mời.

Thông qua thiết kế Trường TH Điện An, TH N.Kỳ Bắc, THCS N.Trung.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA, Đơn vị tư vấn

TCKH, KT-HT, BQLDA VP, GD; UBND xã N.Thương, N.Trung,  N.Kỳ; TH N.Kỳ Bắc, TH Đ.An, THCS N.Trung.

Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

Phòng TN-MT

TN-MT

Toàn bộ lãnh đạo, công chức phòng TN-MT.

Chiều

Họp bỏ phiếu huyện nông thôn mới và kiểm tra khu dân cư kiểu mẫu.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN

Thành viên BCĐ huyện; Chủ tịch UBND các xã, TT.

Sáu
24/5

Sáng

Đối thoại với Nhân dân xã Nghĩa Kỳ về nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

Nhà văn hóa xã N.Kỳ

TN-MT, KT-HT

Các sở: TN-MT, KH-ĐT, XD, NN và PTNT; TTHU, TT HĐND, MT; các phòng, ban, các Hội đoàn thể; BTG, BDV, CA; ĐU, UBND, các ban, ngành xã N.Kỳ; BT, T.Trưởng, MT thôn An Hội Nam 1; Cty Miền Bắc; lái xe (đ/c Trung).

Làm việc với Hạt Quản lý đường bộ Tư Nghĩa về liên quan đến dự án KDC phía Đông UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

TN-MT, KT-HT, VP, TTPTQĐ, VP; UBND, ĐC TT La Hà; Cty La Hà; Cục QLĐB số 3, Hạt QLĐB Tư Nghĩa.

Đại hội MTTQVN huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

H.Trường H.Ủy

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

Thông qua quy hoạch khu dân cư Sông Vệ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, TCKH, TN-MT, VP, TTPTQĐ, BQLDA, UBMT, HND, HPN, HCCB; ĐU, UBND, CCĐC TT S.Vệ; Cty An Điền Phát.

Thông qua quy chế và kế hoạch hoạt động của Tổ kiểm tra 20.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NV

Thành viên Tổ kiểm tra 20 huyện.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, tránh thiên tai.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

NN

Theo giấy mời.

Bảy
25/5

Sáng

Họp Văn phòng.

 

P.Họp
số 2

 

Toàn bộ CBCC, LĐ Văn phòng HĐND và UBND.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
   Lịch tuần 18 (29/4/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích