Ngày đưa:  13/05/2019 06:59:05 AM
Lịch tuần 20
Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 18/5/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 13/5

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ,  BQLDA, VP; ĐU, UBND TT S.Vệ.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thuận.

 

N.Thuận

 

Đ/c Quận; lái xe (đ/c Phương)

8h30: Dự hội nghị trực tuyến về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Trung)

Thanh tra tỉnh làm việc với các phòng, ban, đơn vị  (cả tuần).

 

P.Họp
số 1

 

Theo giấy mời.

Chiều

Dự họp Tỉnh ủy.

 

Tỉnh ủy

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung)

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Kỳ.

 

N.Kỳ

 

Theo thông báo.

Trực báo công tác thực hiện Đề án đặt trên đường TT La Hà, TT S.Vệ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VH-TT,  KT-HT

Sở VH-TTDL, Sở TP; Ban chỉ đạo huyện; TTVHTT, TP NV.

Ba
14/5

Sáng

Thông qua quy hoạch khu tái định cư cho 21 hộ dân có nhà ở cạnh nhà máy xử lý rác thải N.Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TTHU, TTHĐND, các PCT, TTPTQĐ, KT-HT,  BQLDA, TN-MT, TC, MT, HND, HPN, CCB; ĐU, UBND, MT, ĐC xã N.Kỳ, T.Trưởng, BTCB thôn An Hội Nam 2.

Bàn giải quyết vấn đề nghỉ việc của người lao động tại Công ty CP Điện huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

Cty CP Điện.

TCKH, LĐTB, BHXH, LĐLĐ, KT-HT, Điện lực TN; lãnh đạo và người lao động Cty CP Điện.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Điền.

 

N.Điền

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm)

Chiều

Đi công tác nước ngoài (đến 21/5)

 

 

 

Đ/c Thành CT.

Dự tiếp xúc cử tri thị trấn La Hà.

 

TT La Hà

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm)


15/5

Sáng

Họp Ban quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Điện huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

Cty CP Điện

Theo giấy mời.

Duyệt hồ sơ Đại hội Hội LHTN huyện, NK 2019-2024.

 

Hội trường khối Vận

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Phương).

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Trung.

 

N.Trung

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Trung).

Chiều

Bàn hỗ trợ công tác tháo dỡ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TCKH, KT-HT, TN-MT,  KBNN, UBND các xã, TT có lò gạch thủ công.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hòa.

 

N.Hòa

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Bàn xử lý nợ tiền điện HTX Tây Hiệp.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

HTX Tây Hiệp

TCKH, NN, VP, KT-HT, Trạm 3, Cty CP Điện, Điện lực TN; ĐU, UBND xã N.Hiệp; GĐ, KT HTX NN Tây Hiệp.

Năm
16/5

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Quận PCT.

Hội nghị xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi.

 

KS Thiên Ấn River side

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Trung).

Hội nghị triển khai văn bản luật (Luật Quốc phòng, Luật Thể dục thể thao).

 

H.Trường UB huyện

TP

Theo giấy mời.

Chiều

Trực báo thu ngân sách huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TCKH,
CC Thuế

TCKH, TN-MT, CC Thuế, UBND các xã, TT.

Sáu
17/5

Sáng

Nghe kết quả giải quyết của UBND xã Nghĩa Trung liên quan đến kiến nghị của 12 hộ dân đối với dự án khu dân cư xã Nghĩa Trung.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Trung

UBND xã N.Trung

TTPTQĐ, KT-HT, TN-MT, VP, TCKH, T.Tra, ĐU, UBND, CCĐC xã N.Trung; Cty Thuận Nguyên; các hộ dân; lái xe (đ/c Phương).

Trực báo tiến độ thực hiện xây dựng nhà cho người có công và dự án trồng cây rừng ngập mặn (GCF).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

GCF tỉnh, VP, KT-HT, LĐTBXH, TN-MT; UBND các xã, thị trấn liên quan.

Làm việc với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh về triển khai tập huấn mô hình chăn nuôi khép kín.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

NN, TCKH, VP, DVNN; UBND, CC phụ trách xã N.Kỳ, N.Thuận.

Chiều

Họp Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VHTT

Theo giấy mời.

Bàn giải quyết việc sửa chữa kênh N16-3 nhằm đảm bảo nước tưới vụ Hè Thu 2019.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

UBND xã N.Mỹ

UBND xã N.Mỹ

Cty KTCTTL Q.Ngãi, NN, VP, Trạm TN số 4 – N.Hành; UBND, HTX NN N.Mỹ;

Bảy
18/5

Sáng

Trực báo PCCC và diễn tập phòng chống cháy rừng.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

N.Sơn

Hạt KL

Theo giấy mời ; lái xe (đ/c Phương).

Chiều

14h30: Dự Lễ Phật đản tại chùa Từ Nghiêm.

 

Chùa Từ Nghiêm

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 30 (21/7/2019)
   Lịch tuần 29 (12/7/2019)
   Lịch tuần 28 (7/7/2019)
   Lịch tuần 27 (30/6/2019)
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích