Ngày đưa:  05/05/2019 02:56:10 PM
Lịch tuần 19
Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 11/5/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 06/5

Sáng

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tỉnh.

 

KS Cẩm Thành

 

Đ/c Thành CT, NV; lái xe (đ/c Trung).

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT,  TTPTQĐ,  BQLDA, VP, NV, NN.

Chiều

14h00: Dự phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh.

 

P.Họp 1, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Kiểm tra thực địa đường trục chính phía Tây và KDC dọc đường trục chính phía Tây thị trấn Sông Vệ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực địa, UBND TT S.Vệ

BQLDA

TCKH, BQLDA, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, VP, Đội QLTTĐT; ĐU, UBND, TDP An Bàng TT S.Vệ; đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công; lái xe (đ/c Lâm).

Họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

CTĐ

Thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Làm việc với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

Phòng NN

NN

CCVC phòng Nông nghiệp và PTNN huyện.

Ba
07/5

Sáng

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Mỹ.

 

N.Mỹ

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Lâm)

Chiều

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Phương.

 

N.Phương

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Trung)


08/5

Sáng

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thọ.

 

N.Thọ

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Trung)

Dự Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy.

 

Tỉnh ủy

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Phương).

Chiều

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thắng.

 

N.Thắng

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương).

15h00: Nghiệm thu đưa vào sử dụng Công trình quy hoạch mở rộng Trường mầm non Hoa Sen.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực địa

BQLDA

TCKH, KT-HT, GD-ĐT, VP, BQLDA; UBND TT  La Hà; Trường MN Hoa Sen; đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công; lái xe (đ/c Trung).

Năm
09/5

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Dự Hội thảo khởi nghiệp thông minh tỉnh Quảng Ngãi.

 

KS Hùng Vương

 

Đ/c Tiến PCT, VH-TT; lái xe (đ/c Phương)

Dự Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2018-2019 tỉnh.

 

CCKL tỉnh

 

Đ/c Thanh PCT, NN; lái xe (đ/c Trung)

Chiều

Thông qua thiết kế bản vẽ thi công nhà làm việc UBND huyện (13h30);  nhà ăn trường MN Nghĩa Thắng (15h30).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT; các phòng, ban trực thuộc; ĐU, UBND xã N.Thắng; hiệu trưởng trường MN N.Thắng; đơn vị tư vấn.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thương.

 

N.Thương

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Phương).

Sáu
10/5

Sáng

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Họp trực báo khu dân cư Thuận Nguyên, khu dân cư phía Đông UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TTPTQĐ

TTPTQĐ , TCKH, VP, TN-MT; ĐU, UBND xã N.Trung, TT La Hà;  C.ty La Hà  C.ty Thuận Nguyên.

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số  221/QĐ-TW của Ban Bí thư.

 

H.Trường Tỉnh ủy

 

TT HU, TTHĐND, đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Phương).

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hiệp.

 

N.Hiệp

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Trung).

Chiều

Họp bỏ phiếu huyện nông thôn mới và kiểm tra tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN

BCĐ NTM huyện; UBND các xã liên quan.

Dự tiếp xúc cử tri thị trấn Sông Vệ.

 

TT S.Vệ

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương)

Làm việc với Bưu điện tỉnh về dịch vụ bưu chính công ích    xã Nghĩa Phương (13h30), Nghĩa Thắng (15h30).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Thắng, N.Phương

Bưu điện tỉnh

Bưu điện tỉnh, huyện; NV, VP, VH-TT; ĐU, UBND xã N.Phương, N.Thắng; lái xe (đ/c Trung)

Bảy
11/5

Sáng

Đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư C19.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND TT La Hà

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Phương)

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 30 (21/7/2019)
   Lịch tuần 29 (12/7/2019)
   Lịch tuần 28 (7/7/2019)
   Lịch tuần 27 (30/6/2019)
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích