Ngày đưa:  29/04/2019 10:05:50 AM
Lịch tuần 18
Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 29/4

Sáng

NGHỈ LỄ

(30/4 và 01/5)

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Ba
30/4

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 


01/5

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Năm
02/5

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT,  TTPTQĐ, GD-ĐT, BQLDA, VP; UBND các xã, TT : N.Kỳ, La Hà ; C.ty Miền Bắc

Chiều

Thông qua khu quy hoạch TĐC  giao đất cho các hộ dân ảnh hưởng nhà máy xử lý rác thải thôn An Hội Nam I, xã Nghĩa Kỳ; Trường mầm non bán trú Thanh Bình, xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND; các PCT; KT-HT, TN-MT, TC-KH, GD, BQLDA, TTPTQĐ, NN; UBMT; HND, HPN, CCB; ĐU, UBND, CCĐC N.Kỳ

Kiểm tra thực địa Đường trục chính phía Tây và KDC dọc đường trục chính phía Tây TT Sông Vệ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực địa

UBND TT S.Vệ

BQLDA

TCKH, BQLDA, TN-MT, TTPTQĐ, KT-HT; UBND TT S.Vệ; tư vấn thiết kế, giám sát, thi công; lái xe (đ/c Trung).

Trực báo ngành Y tế

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp

 số 1

Y tế

LĐTBXH, YT, TTYT, BHXH, GD-ĐT, DVNN (thú y), VP, Trạm Y tế xã Nghĩa Thắng.

Sáu
03/5

Sáng

Làm việc với người lao động của Công ty CP điện về chế độ, chính sách sau khi bàn giao lưới điện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.họp

số 2

Cty điện

Cty Điện, Điện lực TN, LĐLĐ; KT-HT, LĐ-TBXH, TC-KH; người lao động Công ty điện.

Bàn giải quyết diện tích không sản xuất được do ảnh hưởng dự án trên địa bàn thị trấn La Hà

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

UBND TT La Hà

NN, TN-MT, KT-HT, TTPTQĐ; ĐU, UBND, ĐC, HTNN TT La Hà; Cty Tiến Châu.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Sơn.

 

UBND xã N.Sơn

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm)

Chiều

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Lâm.

 

UBND xã N.Lâm

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Trung)

Kiểm tra thực tế trường Tiểu học Vạn An (13h30), Trường Mầm non Nghĩa Thuận (15h00)

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực tế

 

KTHT, TN-MT, TC-KH, BQLDA,  GD; UBND xã N.Thương, N.Thuận; TH Vạn An;  MN N.Thuận.

Họp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

CTĐ

Thành viên Ban chỉ đạo huyện.

Họp Hội đồng đánh giá tiêu chí Huyện nông thôn mới.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Phòng NN

Thành viên Hội đồng.

 

Bảy
04/5

Sáng

Thông qua quy hoạch KDC phố chợ xã Nghĩa Thuận

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Công ty Phong Thành

TTHU, TT HĐND; các PCT; KT-HT, TN-MT, TC-KH, TTPTQĐ,UBMTTQVN; các Hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh; ĐU, UBND, UBMTTQVN, CCĐC N.Thuận;  Công ty Phong Thành.

Họp trực báo khu dân cư Thuận Nguyên, KDC phía Đông UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TTPTQĐ

TCKH, VP, TN-MT, TTPTQĐ ; ĐU, UBND xã N.Trung, GĐ Công ty Thuận Nguyên ; Cty La Hà ; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Trung, TT La Hà.

Bàn chọn doanh nghiệp tham gia triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp

 số 1

KT-HT

KT-HT, NN, VP ; các công ty.

Chiều

Họp bàn rà soát, quản lý, sử dụng quỹ đất công tại các khu qui hoạch dân cư các địa phương đang quản lý

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

BQLDA

Các PCT, TC-KH, TN-MT, KT-HT, TTPTQĐ, BQLDA; UBND các xã, thị trấn có quỹ đất còn tồn đọng.

Làm việc với phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

VH-TT

VH-TT

Lãnh đạo, chuyên viên phòng VH-TT; lãnh đạo, kế toán Trung tâm TTVHTT; TC-KH, KT-HT, TNMT, VP.

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

NN

Theo giấy mời.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 30 (21/7/2019)
   Lịch tuần 29 (12/7/2019)
   Lịch tuần 28 (7/7/2019)
   Lịch tuần 27 (30/6/2019)
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích