Ngày đưa:  19/04/2019 05:20:03 PM
Lịch tuần 17
Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 27/4/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 22/4

Sáng

Dự Hội thảo HĐND các tỉnh, thành phố (21-23/4/2019).

 

Huyện Lý Sơn

 

Đ/c Thành CT UBND, đ/c Nhàn PCT HĐND.

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT,  TTPTQĐ, GD-ĐT, NV, VP.

Chiều

Bàn quản lý, sử dụng trường MN Nghĩa Hòa (cơ sở cũ).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

H.Trường UBND xã N.Hòa

Trường MN Kim Đồng

TCKH, KT-HT, TN-MT, GD-ĐT, VP; BTĐU, CT UBND, CCĐC xã N.Hòa; Hiệu trưởng trường: TH Tây Hòa, MN N.Hòa, MN Kim Đồng; lái xe (đ/c Trung)

Ba
23/4

Sáng

Giám sát công tác biểu dương, khen thưởng hộ nghèo xã Nghĩa Thọ.

Ban Dân tộc tỉnh

UBND xã N.Thọ

UBND xã N.Thọ

Đ/c Tiến PCT, VP, LĐTBXH, GD-ĐT; lái xe (đ/c Lâm).

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Chiều

Kiểm tra thực địa Đường trục chính phía Tây và KDC dọc đường trục chính phía Tây TT Sông Vệ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực địa

UBND TT S.Vệ

BQLDA

TCKH, BQLDA, TN-MT, TTPTQĐ, KT-HT; đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công; lái xe (đ/c Trung).

Giám sát công tác biểu dương, khen thưởng hộ nghèo xã Nghĩa Sơn.

Ban Dân tộc tỉnh

UBND xã N.Sơn

UBND xã N.Sơn

Đ/c Tiến PCT, VP, LĐTBXH, GD-ĐT; lái xe (đ/c Lâm).


24/4

Sáng

UBND tỉnh họp tháo gỡ vướng mắc Dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại xã N.Kỳ.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

7h00: Lễ phát động tháng hành động vì VSATTP năm 2019.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

TTVH huyện

YT

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm)

8h30: Làm việc với Ban thi đua khen thưởng tỉnh về rà soát hồ sơ khen thưởng kháng chiến.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NV

Ban TĐKT tỉnh; NV, LĐ, VP, HTYN; UBND, CC phụ trách khen thưởng kháng chiến các xã, thị trấn.

Chiều

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

14h00: Nghe UBND tỉnh cho ý kiến tháo gỡ vướng mắc trong việc đầu tư các chợ thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Trung).

Dự sơ kết hoạt động tín dụng chính sách quí I, triển khai nhiệm vụ quí II/2019 của NHCS XH tỉnh.

 

P.Họp
số 3

 

Đ/c Tiến PCT ; lái xe (đ/c Lâm)

 

Năm
25/4

Sáng

Thông qua thiết kế sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các trường học đã xuống cấp (cả ngày).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

GD-ĐT, đơn vị tư vấn

TT HĐND, các PCT; KT-HT, TCKH, GD-ĐT, BQLDA, VP, TN-MT và các thành phần theo giấy mời.

Đi công tác ngoài tỉnh (hết tuần).

 

Tỉnh

Nghệ An

 

Đ/c Tiến PCT, VP; lái xe (đ/c Trung).

Chiều

Công bố quyết định và bàn giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TTDVNN, NV

Đ/c Thanh PCT, NV, TCKH, NN. Toàn bộ TTDVNN.

Bàn chọn doanh nghiệp tham gia triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

Theo giấy mời.

Sáu
26/4

Sáng

Dự Hội nghị phân tích, đánh giá kết quả PCI.

 

KS Cẩm Thành

 

Đ/c Thành CT ; lái xe (đ/c Lâm).

Trực báo tiến độ bàn giao lưới điện RE2

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

Cty CP Điện, Điện lực TN

TCKH, KT-HT, BHXH, LĐLĐ, Điện lực Q.Ngãi, Điện lực TN, Cty CP Điện.

Chiều

Bàn chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra tại xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra, UBND xã N.Kỳ

T.Tra, TP, KT-HT, TN-MT, VP; BT ĐU, CT UBND xã N.Kỳ.

Họp trực báo khu dân cư Thuận Nguyên, KDC phía Đông UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TTPTQĐ

TCKH, VP, TN-MT, TTPTQĐ ; ĐU, UBND xã N.Trung, GĐ Công ty Thuận Nguyên ; Cty La Hà ; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Trung, TT La Hà.

Trực báo công tác PCCC rừng.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

UBND xã N.Thắng

HKL

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm).

Bảy
27/4

Sáng

Trực cơ quan.

 

 

 

Theo thông báo.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
   Lịch tuần 18 (29/4/2019)
   Lịch tuần 16 (16/4/2019)
   Lịch tuần 15 (5/4/2019)
   Lịch tuần 14 (31/3/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích