Ngày đưa:  05/04/2019 05:15:08 PM
Lịch tuần 15
Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 13/4/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 08/4

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, trưởng các phòng, ban, đơn vị; BTĐU, CT UBND ĐC TT S.Vệ; GĐ Điện lực Tư Nghĩa.

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, VP.

14h00: Bàn công tác chuẩn bị hội chợ triển lãm sản phẩm Núi Ấn Sông Trà.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương).

14h00: Bàn điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lế 1/500 khu dân cư Bàu Giang.

 

Sở XD

KT-HT

Đ/c Thanh PCT, TN-MT, KT-HT; UBND xã N.Trung; lái xe (đ/c Lâm)

Ba
09/4

Sáng

Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2019.

Đ/c Thành Chủ tịch

H.Trường UB huyện

BCHQS huyện

Theo giấy mời.

Họp dân lấy ý kiến đầu tư Bệnh viện Đại Hoàng Gia.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

N.Thương

 

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Phương)

Bàn triển khai vốn hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình giảm nghèo bền vững năm 2019.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

NN, TCKH, LĐTBXH, VP; UBND các xã theo giấy mời; DNTN Tài Nguyên.

Thanh tra tỉnh công bố Quyết định thanh tra huyện Tư Nghĩa.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Đ/c Thanh PCT; NN, TCKH, TN-MT, DVNN.

Chiều

Hội nghị Huyện ủy sơ kết công tác quí I, triển khai nhiệm vụ quí II năm 2019.

 

H.Ủy

 

Theo giấy mời.


10/4

Sáng

Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh (cả ngày).

 

 

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung)

Làm việc với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TTDVNN

NN, VP; toàn thể lãnh đạo và viên chức Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp.

8h00: Giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Thanh PCT; lái xe (đ/c Phương).

Trực báo ngành Y tế.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.họp
số 3

YT

YT, TTYT, BHXH, LĐ, QS, VP.

Chiều

Làm việc với Tập đoàn VSIP

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, KT-HT, TN-MT, GĐ BLQDA.

Trực báo công tác quản lý trật tư đô thị trên địa bàn huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Đội QLTT, UBND xã, TT

KT-HT, TN-MT, TTVH; Tổ trưởng Tổ QLTTĐT các xã, TT.

Làm việc với Tổ 1338 TT La Hà.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND TT La Hà

UBND TT La Hà

Thành viên Tổ 1338. ĐU, UBND TT La Hà ; lái xe (đ/c Lâm).

Năm
11/4

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Kiểm tra các trường MN tư thục trên địa bàn huyện.

 

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực tế

GD

YT, GD, VP, TTYT (khoa dinh dưỡng); lái xe (đ/c Lâm).

Trực báo xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu năm 2019.

Đ/c Thanh P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

Theo giấy mời.

Chiều

Kiểm tra các trường học trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực địa

 

Các PCT, KT-HT, TCKH, GD-ĐT, TN-MT, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Kỳ; Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS N.Kỳ; lái xe (đ/c Trung).

Giải quyết vướng mắc dự án chợ Nghĩa Trung.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TTPTQĐ

TN-MT,  TTPTQĐ, KT-HT; ĐU, UBND, ĐC xã N.Trung; Cty Phong Thành.

Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

HKH

Theo giấy mời.

Sáu
12/4

Sáng

Trực báo xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT, TN-MT

TCKH, KT-HT, TN-MT, VP ; ĐU, UBND các xã, TT có lò gạch thủ công.

Dự đối thoại của Bí thư Huyện ủy với Nhân dân xã N.Phương.

 

N.Phương

 

Theo giấy mời.

8h30 : Tham quan mô hình một cửa Trung tâm hành chính công TP Quảng Ngãi.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực tế

VP,
VH-TT

VP, NV, VH-TT, TN-MT, KT-HT, TP, TCKH, VPĐKĐ; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Thông qua thiết kế cửa hàng xăng dầu Tư Nghĩa tại xã Nghĩa Thương, do Công ty TNHH Năng Lượng Tự Phú Miền Trung đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Nhà đầu tư  KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT; TCKH, KT-HT, TN-MT, NN, TTPTQĐ; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Thương; Nhà đầu tư.

Họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty CP Điện huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Cty CP Điện

Thành viên HĐQT, BKS Cty CP Điện huyện.

Đi công tác ngoài tỉnh.

 

 

 

Đ/c Tiến PCT, đ/c Nam PCVP.

Bảy
13/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
   Lịch tuần 18 (29/4/2019)
   Lịch tuần 17 (19/4/2019)
   Lịch tuần 16 (16/4/2019)
   Lịch tuần 14 (31/3/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích