Ngày đưa:  31/03/2019 03:05:00 PM
Lịch tuần 14
Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 06/4/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 01/4

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

TT HĐND, các PCT, UBKT, các phòng, ban, TTVHTT.

Dự lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

UBND xã N.Thương

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương)

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện bàn bố trí, sắp xếp công chức cấp xã.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Các PCT, VP, NV, CA; BTĐU, CT UBND, TCA xã N.Thuận.

Kiểm tra tuyến đường La Hà – Thu Xà.

Sở GT-VT

Thực địa

 

Đ/c Quận PCT, KT-HT, BQLDA; lái xe (đ/c Phương)

Ba
02/4

Sáng

Thông qua quy hoạch khu dân cư Tây Bàu Giang do Công ty Phước Thịnh đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Cty Phước Thịnh

TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, KT-HT, TN-MT, TTPTGD, NN,  HND, HPN, HCCB; ĐU, UBND, ĐC xã N.Trung; Cty Phước Thịnh.

Bàn giải quyết tồn tại kênh Trạm bơm số 3, xã Nghĩa Thuận.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TTPTQĐ

TN-MT, VP, TTPTQĐ,  TCKH; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Thuận

Xét khen thưởng nhân ngày thế giới tôn vinh người hiến máu.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

CTĐ

H.Đoàn, CTĐ, YT, VP.

Chiều

14h00: Họp thẩm định thiết kế cơ sở dự án Trướng cấp 1, 2 TT La Hà.

 

Sở Xây dựng

 

Đ/c Thành CT, KT-HT, BQLDA; lái xe (đ/c Trung).

13h30: Trực báo công tác thành lập BQL Chùa Ông.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

VH-TT

VP, VH-TT, TTVHTT.

15h00: Trực báo công tác thực hiện Đề án đặt tên đường.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

KT-HT

VP, VH-TT, KT-HT.


03/4

Sáng

Trực báo HĐND huyện.

 

P.Họp số 3

 

Theo giấy mời.

Dự Hội nghị đánh giá tình hình tuyển dụng lao động, giải quyết việc làm.

 

Nhà Hàng Ocean Blue

 

Đ/c Thành CT, NV, VP, LĐ, GD; BT ĐU, CT UBND, CC LĐTB xã: N.Trung, N.Lâm, N.Kỳ.

Trực báo tiến độ triển khai xây dựng 04 tuyến đường huyện khởi công năm 2019.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA,

KT-HT, BQLDA, VP,  TCKH; UBND các xã: N.Thọ,N.Thắng, N.Điền, N.Trung ; TVTK.

Chiều

Dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện KTXH quí I/2019.

 

UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Trực báo tiến độ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

CCTK

CCTK, BCĐ huyện; UBND, CCVPTK các xã, TT.

Họp Ban Chỉ đạo giảm nghèo

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

LĐTBXH

Thành viên Ban Chỉ đạo huyện.

Năm
04/4

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

8h00: Họp bàn tổ chức Hội thao TDTT lực lượng DQTV năm 2019.

 

BCHQS huyện

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Bàn kế hoạch quản lý, sử dụng đất công đang tồn đọng tại các xã, thị trấn, các khu quy hoạch dân cư trên địa bàn huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT, BQLDA

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA, TTPTQĐ.

Họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Cty CP Điện huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Cty CP Điện

Thành viên Hội đồng quản trị, BKS Cty CP Điện huyện.

Làm việc với Tổ 1338 TT La Hà.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND TT La Hà

UBND TT La Hà

Thành viên Tổ 1338. ĐU, UBND TT La Hà.

Sáu
05/4

Sáng

Họp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH quí I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019.

Đ/c Thành Chủ tịch

H.Trường UB huyện

TCKH, VP

TTHU TTHĐND, các PCT, các ban, ngành, hội, đoàn thể ; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc ; CT UBND các xã, TT.

Chiều

Họp xét cấp đất ở cho 04 đối tượng chính sách.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT

TTHU, UBMT, TCKH, TN-MT, LĐTBXH, VP ; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà, N.Lâm, N.Hòa

Kiểm tra thực trạng di tích 4 dũng sĩ Nghĩa Hiệp ; vụ thảm sát thôn 2, xã Nghĩa Lâm.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực địa

BQLDA

Theo giấy mời.

Bảy
06/4

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Bảy
07/4

Sáng

Dự lễ phát động Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện.

 

Huyện
Mộ Đức

 

Đ/c Tiến PCT, CTĐ, H.Đoàn, VP; lái xe (đ/c Lâm).

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
   Lịch tuần 18 (29/4/2019)
   Lịch tuần 17 (19/4/2019)
   Lịch tuần 16 (16/4/2019)
   Lịch tuần 15 (5/4/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích