Ngày đưa:  15/03/2019 04:47:33 PM
Lịch tuần 12
Từ ngày 18/3/2019 đến ngày 23/3/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 18/3

Sáng

7h30-8h30: Xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, VP, NN, NV, TTPTQĐ, VP,  GD, BQLDA.

7h30: Mở thầu công trình đường La Hà – Nghĩa Hiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

 Theo giấy mời.

8h30: Mở thầu công trình Trường THCS Nghĩa Phương.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

 Theo giấy mời.

Tập huấn tổng điều tra dân số và nhà ở (18, 19 và 21/3/2019)

Đ/c Quận P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

CCTK

Theo giấy mời.

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

Làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về công tác tôn giáo.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

NV

Sở NV, BTS GHPG tỉnh, huyện; CT UBMT, BTG, NV, VP, CA; CT UBND xã N.Lâm, TT La Hà.

Ba
19/3

Sáng

Thông qua dự án: Trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của bà Phạm Thị Minh Phượng, xã N.Lâm (7h30); dự án cung ứng lúa giống tại CCN La Hà của Công ty Hoàng Châu (9h00).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN, Nhà đầu tư

TTHU, TTHĐND, các PCT; TN-MT, TCKH, KT-HT, TTPTQĐ, NN, DVNN, BQLDA; ĐU, UBND, ĐC xã N.Lâm, TT La Hà. Nhà đầu tư.

Trực báo sản xuất nông nghiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

TCKH, KL, NN, Trạm 3; DVNN; UBND xã, TT

Chiều

Họp Hội đồng phổ biến pháp luật huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TP

Thành viên Hội đồng.

Bàn giải quyết việc đóng cửa Công ty TNHH MTV Trà Tân.

UBND tỉnh

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Quận PCT, TT La Hà (lái xe đ/c Phương)

Họp trực báo tiến độ triển khai nhà theo dự án GCF.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

KT-HT

GCF; LĐ, NN, KT-HT, TN-MT; UBND xã N.Hòa, N.Thương, N.Hiệp.


20/3

Sáng

Dự kỳ họp bất thường HĐND huyện.

 

H.Trường UB huyện

 

CT, các PCT UBND huyện.

Chiều

13h30-15h00: Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

15h00: Nghiệm thu khu TĐC phục vụ dự án mở rộng trường ĐH Tài chính - Kế toán.

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực địa

BQLDA

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Trung).

13h30-13h00: Bàn giải quyết diện tích ruộng ngập nước không gieo sạ được tại xứ đồng Bàu Đưng, xã Nghĩa Thuận.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN

TTPTQĐ, NN, VP, TN-MT,KT-HT;ĐU, UBND, ĐC xã N.Thuận, HTX Mỹ Phước; Cty Hà Mỹ Á

15h30:Giải quyết vướng mắc dự án công viên Nghĩa trang Suối Mơ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TTPTQĐ

TTPTQĐ, VP, TN-MT, KT-HT; ĐU, UBND, ĐC xã N.Thuận, N.Kỳ. Cty Hoàng Sơn.

Kiểm tra cơ sở các trường học xuống cấp trên địa bàn huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực địa

GD-ĐT

Tổ công tác; lái xe (đ/c Lâm).

Năm
21/3

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Kiểm tra cơ sở các trường học xuống cấp trên địa bàn huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực địa

GD-ĐT

Tổ công tác; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Bàn thanh lý nhà làm việc UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TCKH

Sở TC, XD, các PCT; BQLDA, VP, KT-HT, TCKH, TN-MT.

Đối thoại với ông Phan Tấn Linh ở thị trấn La Hà về việc nhận tiền và bàn giao mặt bằng dự án KDC dọc đường trục chính phía Tây trung tâm TT La Hà.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

UBND TT La Hà

BQLDA, TTPTQĐ, TN-MT, KT-HT, TCKH; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; ông Phan Tấn Linh.

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận đô thị loại V, thị trấn Sông Vệ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

TT Sông Vệ

VP

Theo giấy mời.

Sáu
22/3

Sáng

Thông qua quy hoạch tuyến đường Nghĩa Trung đi Nghĩa Phương (7h30); Đường phía đông cụm công nghiệp La Hà (9h30).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA,  đơn vị tư vấn

TTHU, TT HĐND, các PCT, MT, HND, HPN, CCB,  BQLDA, KT-HT, TCKH, TN-MT,  TTPTQĐ; ĐU, UBND, ĐC  TT La Hà, N.Trung, N.Phương, N.Thương.

Đi công tác ngoài tỉnh (22-24/3/2019).

 

 

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Trung).

Hội nghị triển khai văn bản luật.

 

H.Trường UB huyện

TP

Theo giấy mời.

Chiều

Bàn thi hành bản án của bà Nguyễn Thị Tâm, ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra

TAND tỉnh, huyện; Cục THA, CC THA huyện; Thành viên Hội đồng XLHC, CA, VKS, các hội đoàn thể; ĐU, UBND, CĐ xã N.Điền.

Bảy
23/3

Sáng

Lễ đón nhận Đô thị loại V, thị trấn Sông Vệ.

 

TT S.Vệ

 

Theo giấy mời.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 30 (21/7/2019)
   Lịch tuần 29 (12/7/2019)
   Lịch tuần 28 (7/7/2019)
   Lịch tuần 27 (30/6/2019)
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích