Ngày đưa:  08/03/2019 05:12:21 PM
Lịch tuần 11
Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 16/3/2019

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 11/3

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, VP, NN, NV, TTPTQĐ, VP,  GD, BQLDA, VH-TT, TTTT.

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện bàn sắp xếp, bố trí công chức cấp xã.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Các PCT, NV, CVP, CA; ĐU, UBND xã N.Thuận.

16h00: Họp Thường trực Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Ba
12/3

Sáng

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Hội nghị tập huấn công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (12-14/3/2019).

Đ/c Quận P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

CCTK

Theo giấy mời.

Chiều

Kiểm tra kênh mương và cống thoát nước ở xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực địa

NN

NN, KT-HT, BQLDA, Trạm 3; ĐU, UBND xã N.Hiệp; lái xe (đ/c Phương).

14h00: Dự Khai trương (trực tuyến) trục liên thông văn bản quốc gia.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Tiến  PCT, lái xe (đ/c Lâm).


13/3

Sáng

Bàn phân công nhiệm vụ tại nhà làm việc một cửa UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP, các phòng, ban.

Đ/c Tiến PCT; 12 phòng chuyên môn, VPĐKĐĐ; TT CNTT Viễn thông Quảng Ngãi.

Họp Hội đồng thẩm định bồi thường, TĐC khu tái định cư N.Phương.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT

Thành viên Hội đồng;  TTPTQĐ; UBND xã N.Phương; Cty TNHH Thiên Tân.

Chiều

Thông qua dự án đầu tư xây dựng trại chăn nuôi bò thịt chất lượng cao của bà Phạm Thị Minh Phượng ở xã Nghĩa Lâm.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN, Nhà đầu tư

TN-MT, TCKH, KT-HT, TTPTQĐ, NN, DVNN; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Lâm. Nhà đầu tư.

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận NTM xã Nghĩa Thọ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Thọ

UBND xã N.Thọ

NN, VP, VH-TT; ĐU, UBND xã N.Thọ; lái xe (đ/c Phương).

 

Thông qua hồ sơ di tích vụ thảm sát thôn 2 xã Nghĩa Lâm; Chiến thắng Xuân Phổ, Nghĩa Kỳ; Cấm Nghè Tộ, xã Nghĩa Phương (13h30). Thông qua nội dung văn bia di tích thảm sát thôn 2, N.Lâm và tượng đài N.Hiệp (15h30).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

VH-TT

Sở VH-TTDL, Bảo tàng tỉnh;VH-TT, VP, TN-MT, BTG, BQLDA; UBND, ĐC xã N.Lâm,  N.Phương,   N.Kỳ; ĐU, UBND xã N.Hiệp

Năm
14/3

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy (dự kiến).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Khảo sát sửa chữa các trường học chống xuống cấp.

Đ/c Tiến P.Chù tịch

Thực địa

GD-ĐT

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Nghiệm thu hoàn thành công trình khu tái định cư phục vụ dự án mở rộng trường Đại học Tài chính – Kế toán.

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực địa

BQLDA

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Trung).

Trực báo sản xuất nông nghiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN

TCKH, KL, NN, Trạm 3; TTDVNN (đ/c Mùi, Tùng, Kiều); UBND các xã, TT.

Bàn tham gia gian hàng ẩm thực tại huyện Mộ Đức.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Sáu
15/3

Sáng

Trực báo tiến độ thực hiện dự án do huyện làm chủ đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, BQLDA, TTPTQĐ; UBND, CCĐC TT La Hà, S.Vệ, N.Kỳ

Bàn giải quyết nội dung đơn của một số hộ dân thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng.

Đ/c Quận Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

TTHU, VP, NN, TN-MT, TCKH, T.Tra, Trạm 3; ĐU, UBND, xã N.Thắng, N.Thuận; HTX Đông Thắng, Mỹ Phước.

Làm việc với Ban quản lý GCF tỉnh.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

BQLDA

GCF tỉnh; KT-HT, VP, NN, TN-MT; UBND xã N.Hiệp, N.Thương, N.Hòa.

Chiều

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng.

Đ/c Thành Chủ tịch

H.Trường UB huyện

N.Vụ

Theo giấy mời.

 

Bảy
16/3

Sáng

Lễ đón nhận xã Nông thôn mới Nghĩa Thọ.

 

N.Thọ

 

Theo giấy mời.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
   Lịch tuần 18 (29/4/2019)
   Lịch tuần 17 (19/4/2019)
   Lịch tuần 16 (16/4/2019)
   Lịch tuần 15 (5/4/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích