Ngày đưa:  09/11/2018 05:09:23 PM
Lịch tuần 46
Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 17/11/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 12/11

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT,TCKH, NV, BQLDA, TTPTQĐ,  KT-HT, TN-MT, TK, T.Tra, CPVP, VPĐKĐĐ, GD; CT UBND xã N.Thắng.

Chiều

Bàn tiếp thu chỉnh sửa kế hoạch đặc tên đường theo góp ý của Hội đồng đặt tên đường tỉnh Quảng Ngãi.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VH-TT, KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT; các phòng, ban, Hội, đoàn thể; UBND TT S.Vệ, TT La Hà.

Ba
13/11

Sáng

Nghe UBND tỉnh họp cho ý kiến Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC xã; Đề án sắp xếp, sáp nhận thôn, TDP.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Chiều

Thông qua dự thảo kết luận giải quyết công tác bồi thường, GPMB 09 hộ dân ở thị trấn Sông Vệ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Tổ công tác

Thành viên tổ công tác; TN-MT, T.Tra, TCKH, VP, TTPTQĐ; UBND, CCĐC TT S.Vệ.

14h00: Làm việc với Thanh tra Sở TN-MT về nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Hà Tân liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.

 

P.họp
số 3

TN-MT

đ/c  Quận PCT; NN, TN-MT, VP; UBND xã N.Thuận.

Trực báo ngành giáo dục.

 

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

GD-ĐT

VP, NV. Tập thể lãnh đạo phòng GD-ĐT.


14/11

Sáng

7h30-8h00: Họp Ban kiểm tra sát hạch, xét tuyển công chức CHT Quân sự xã Nghĩa Mỹ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Ban Kiểm tra sát hạch.

8h00: Nghe Công ty Mỹ Uyên báo cáo đề án trồng cây nguyên liệu sản xuất viên nén xuất khẩu.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN, Cty Mỹ Uyên

TTHU, TTHĐND, các PCT, TN-MT, TCKH, KT-HT, UBMT, BDV,  NN,HND, HPN, HCCB, KN; ĐU, UBND, UBMT, CCĐC các xã có dự án.

Thông qua kế hoạch hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và Đề án TTGD, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

HPN

Theo giấy mời.

Hội nghị triển khai văn bản luật.

 

H.Trường UB huyện

TP

Theo giấy mời.

Chiều

Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

NN

Theo giấy mời.

Đi công tác ngoài tỉnh (hết tuần).

 

TP Huế

 

Đ/c Tiến PCT.

Năm
15/11

Sáng

Dự phiên tòa xét xử vụ bà Nguyễn Thị Tâm.

 

TANDCC Đà Nẵng

 

Đ/c Thành CT, đ/c Truyền PTP TN-MT; lái xe (đ/c Trung).

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Quận PCT.

Họp tập thể CBCC Văn phòng.

 

P.Họp
số 2

 

Theo giấy mời.

Hội nghị tập huấn công tác hỗ trợ cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy năm 2018.

 

H.Trường UB huyện

LĐTBXH

Theo giấy mời.

Chiều

Làm việc với Công ty CP Điện huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Cty CP Điện

TCKH, KT-HT, TN-MT; Ban quản trị, Ban giám đốc; Kế toán trưởng, TP kỹ thuật Cty CP Điện.

Sáu
16/11

Sáng

Nghe BQL dự án đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ lập thủ tục đầu tư các dự án khởi công năm 2019.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQL

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, BQLDA, VP.

Bàn giao công trình nước sạch cho địa phương và đề xuất phương án vận hành.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

NN, TCKH, VP, UBND các xã: N.Sơn, N.Thọ, N.Hòa, N.Kỳ.

Chiều

Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT

Bàn biện pháp tăng cường quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

CC Thuế

TN-MT, VPĐKĐĐ, CC Thuế; UBND, CCĐC các xã, TT.

Bảy
17/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 17 (19/4/2019)
   Lịch tuần 16 (16/4/2019)
   Lịch tuần 15 (5/4/2019)
   Lịch tuần 14 (31/3/2019)
   Lịch tuần 13 (23/3/2019)
   Lịch tuần 12 (15/3/2019)
   Lịch tuần 11 (8/3/2019)
   Lịch tuần 10 (4/3/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích