Ngày đưa:  02/11/2018 04:02:01 PM
Lịch tuần 45
Từ ngày 05/11/2018 đến ngày 10/11/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 05/11

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT,TCKH, NV, BQLDA, TTPTQĐ,  KT-HT, TN-MT, TK, T.Tra, CPVP, VPĐKĐĐ; Cty CP Điện; CT UBND xã N.Hiệp, TT S.Vệ; Tổ công tác theo QĐ 6730.

Đi công tác ngoài tỉnh (01-15/11/2018).

 

TP Huế

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

Ba
06/11

Sáng

Họp đánh giá tình hình phát triển KT-XH tỉnh Quảng Ngãi.

 

P.Họp số 1, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Dự Đại đoàn kết toàn dân tại TT S.Vệ

 

TT S.Vệ

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương).

Chiều

13h30-15h00: Đánh giá chính quyền cơ sở xã: N.Thọ,  N.Mỹ, N.Thắng, N.Hiệp, N.Trung.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Theo giấy mời.

 

15h00: Nghe công ty TNHH Phú Điền báo cáo quy hoạch KDC kết hợp chỉnh trang đô thị TDP1, TT La Hà.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Cty Phú Điền

TTHU, TTHĐ, các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ; ĐU, UBND, ĐC La Hà.

Họp góp ý việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

Cty CP Điện

Điện lực Q.Ngãi; KT-HT, LĐ, BHXH,  LĐLĐ, UBMT; HĐQT, BKS, BGĐ, KT Cty Điện.


07/11

Sáng

Bàn biện pháp xử lý, yêu cầu dừng hoạt động các trang trại chăn nuôi heo tự phát trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MNT

TTHU, TTHĐ, các PCT, MT; HND, HPN, CCB, BDV, TN-MT, NN, KT-HT, TCKH, CA; ĐU, UBND, MT, ĐC xã N.Kỳ; BT, trưởng thôn An Hội Nam 2

Chiều

Trực báo tiến độ dừng hoạt động các lò gạch thủ công trên địa bàn huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐ; Tổ công tác; TCKH, KT-HT, TN-MT, CA, Cty Điện, Điện lực TN; CC Thuế; MT, BDV, BTG, HND, HPN, CCB; ĐU, UBND, MT các xã, TT có lò gạch.

Triển khai tiến độ thực hiện dồn điền đổi thửa chỉnh trang đồng ruộng tại xã N.Trung (13h30), xã N.Thương (15h30).

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực điện

NN, UBND xã N.Trung, N.Thương

TCKH, VP, NN, TN-MT; UBND, CCĐ xã N.Trung, N.Thương

Chi cục ĐLCL kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001.

 

P.Họp
số 1

VP,
TN-MT

Lãnh đạo UBND huyện; VP, NV, KT-HT, TN-MT, GD-ĐT.

Năm
08/11

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

8h30: Mở thầu gói số 3: tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình KDC dọc CCN La Hà – Nghĩa Thương.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLD

KT-HT, VP, BQLDA, TCKH, UBND xã N.Thương.

Chiều

Họp Hội đồng tư vấn XLHC huyện thông qua dự thảo báo cáo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

Thành viên Hội đồng; Tổ công tác theo QĐ 1867; UBMT, TCKH, KT-HT, HND, HPN, CCB; ĐU, UBND, CCĐC, TCKT xã N.Hiệp.

Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương).

Sáu
09/11

Sáng

Họp triển khai kế hoạch trồng hoa dọc các tuyến đường trên địa bàn các xã.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NN

TTHU, TTHĐND, các PCT; KT-HT, TCKH, NN, VH-TT, GD-ĐT, H.Đoàn; UBMT, HND, HPN, HCCB; ĐU, UBND, CC NTM các xã.

Chiều

Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT

Làm việc với Đảng ủy, UBND TT Sông Vệ về thực hiện tình hình kinh tế - xã hội.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND TT S.Vệ

UBND TT S.Vệ

Thành viên Tổ 1338; TCKH, TTPTQĐ, TN-MT; lái xe (đ/c Phương).

Bảy
10/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 17 (19/4/2019)
   Lịch tuần 16 (16/4/2019)
   Lịch tuần 15 (5/4/2019)
   Lịch tuần 14 (31/3/2019)
   Lịch tuần 13 (23/3/2019)
   Lịch tuần 12 (15/3/2019)
   Lịch tuần 11 (8/3/2019)
   Lịch tuần 10 (4/3/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích