Ngày đưa:  26/10/2018 05:01:41 PM
Lịch tuần 44
Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 03/11/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 29/10

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT,TCKH, NV, BQLDA, TTPTQĐ,  KT-HT, TN-MT, TK, CPVP.

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

14h00: Làm việc với Sở XD về thẩm định thị trấn Sông Vệ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V.

 

P.Họp
số 3

 

Đ/c Quận và thành phần theo giấy mời.

Ba
30/10

Sáng

Thông qua dự thảo báo cáo thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai của UBND xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

Tổ công tác theo QĐ 1867; UBMT, TP, TN-MT, TCKH, T.Tra, KT-HT, HND, HPN, CCB; ĐU, UBND, CCĐC, TCKT xã N.Hiệp;

8h00: Bàn quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

 

Sở NN và PTNT

 

Đ/c Quận PCT, NN; lái xe (đ/c Phương).

Dự làm việc với UBND xã Nghĩa Điền.

 

UBND xã N.Điền

 

Theo giấy mời.

Chiều

Họp Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

CC T.Kê

Thành viên Ban Chỉ đạo; UBND các xã, thị trấn.

Làm việc với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

LĐTBXH

TCKH, VP, NV; toàn thể CBCC phòng LĐTBXH.


31/10

Sáng

Dự Đại hội Thi đua, quyết thắng Lực lượng vụ trang tỉnh.

 

 

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Trực báo tiến độ xây dựng nhà ở theo QĐ 22, QĐ 33, QĐ 48 của Thủ tướng Chính phủ.

Đ/c tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

Sở XD; GCF; TCKH, KT-HT, VP, LĐTBXH; UBND các xã, TT.

Chiều

Trực báo tiến độ thực hiện các dự án do huyện làm chủ đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Các PCT, TC-KH, KT-HT, TTPTQĐ, BQLDA; UBND, CCĐC các xã, TT có dự án.

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, TKCN xã Nghĩa Thuận.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Thuận

NN

Theo giấy mời.

Làm việc với  Hội Khuyến học huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

Hội KH

VP, TCKH, GD-ĐT, HKH.

Năm
01/11

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Đi công tác ngoài tỉnh (01-15/11/2018).

 

 

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Sáu
02/11

Sáng

Họp bàn công tác quản lý nghĩa địa tại các xã, TT.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT, TN-MT

Thường trực Huyện ủy, TTHĐND, các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, BQLDA, Đội QLTTĐT, T.Tra, VH-TT, UBMT, HDN, HPN, HCCB, BDV; UBND các xã ,TT.

Chiều

Họp Ban Chỉ đạo NTM huyện thẩm tra, công nhận các xã đạt chuẩn NTM năm 2018.

Đ/c Thành Chủ tịch

H.Trường UB huyện

BCĐ huyện

CT, các PCT và các thành phần theo giấy mời.

Bảy
03/11

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 30 (21/7/2019)
   Lịch tuần 29 (12/7/2019)
   Lịch tuần 28 (7/7/2019)
   Lịch tuần 27 (30/6/2019)
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích