Ngày đưa:  12/10/2018 04:10:20 PM
Lịch tuần 42
Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 20/10/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 15/10

Sáng

Họp thành viên UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

CT, các PCT, ủy viên UBND huyện; TCKH, NV, YT, CA.

8h00: Mở thầu công trình đường Bàu Giang – Nghĩa Hành (giai đoạn 2).

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BLQDA

TCKH, VP, KT-HT, BQLDA, VP; UBND xã N.Trung.

Chiều

13h30-15h00: Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

15h00: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập UBKT.

 

H.Ủy

 

Đ/c Tiến PCT.

Ba
16/10

Sáng

Họp Tổ đại biểu HĐND huyện cánh Nam.

 

UBND xã N.Phương

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương).

Tập huấn công tác phòng chống cai nghiện ma túy 2018.

 

H.Trường UB huyện

LĐTBXH

Theo giấy mời.

Họp Tổ đại biểu HĐND huyện cánh Trung.

 

UBND TT La Hà

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Làm việc với Công ty Miền Bắc bàn chuẩn bị nội dung tổ chức họp dân tham vấn cộng đồng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đ/c Thành Chủ tịch

Nhà máy xử lý rác thải N.Kỳ

TN-MT

Sở: NN, XD, TN-MT, VPUB tỉnh; TTHU, TT HĐND, các PCT, MT, BDV, HND, HPN, CCB, CA, KT-HT, TN-MT, TCKH, BQLDA, TTYT; ĐU, UBND, UBMT, CCĐC, các Hội đoàn thể xã N.Kỳ; BTCB, Trưởng thôn An Hội Nam 2.

Bàn giải quyết vướng mắc Dự án đường trục chính phía Đông thị trấn La Hà.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

TN-MT, TCKH, KT-HT, TTPTQĐ, NN, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; TVTK, GS, TC.

Trực báo giải quyết hồ sơ chính sách dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của TTCP.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

BCHQS

VP, BCHQS, LĐTBXH, HCCB.


17/10

Sáng

Họp BCĐ các chương trình MTQG tỉnh.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT .

Bàn xử lý việc các doanh nghiệp nợ đọng thuế trên địa bàn huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

CC Thuế

TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, các Hội đoàn thể; TN-MT, CA, TCKH, KT-HT, T.Tra, TP, CC Thuế; GĐ, KT các DN có nợ đọng thuế.

Trực báo công tác xây dựng nhà cho các đối tượng trên địa bàn huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

KT-HT

UBMT, KT-HT, TCKH, LĐTBXH, VP.

Chiều

Trực báo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn huyện.

Đ/c Thành  Chủ tịch

P.Họp
số 2

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng

Các PCT, KT-HT, TN-MT, TCKH, TTPTQĐ, BQLDA; UBND, CCĐC xã N.Kỳ, TT La Hà, TT S.Vệ; đơn vị thi công.

Kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thôn 2, xã Nghĩa Lâm.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

Thực địa

UBND xã N.Lâm

Thành viên Ban chỉ đạo.

Trực báo tiến độ giải ngân nguồn vốn thuộc chương trình giảm nghèo.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.họp
số 1

LĐTBXH

TCKH, VP, LĐTBXH, VH-TT; UBND xã: N.Thọ, N.Mỹ, N.Thắng.

Năm
18/10

Sáng

Họp nghe báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB 9 tháng đầu năm 2018.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Quận PCT.

Họp Ban đại diện NHCSXH tỉnh.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Làm việc với TAND tỉnh về nội dung khiếu kiện của bà Nguyễn Thị Hoa ở xã N.Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Theo giấy mời.

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, TKCN xã Nghĩa Mỹ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Mỹ

NN

Theo giấy mời.

Làm việc với Sở NN và PTNT, Dự án GCF về hỗ trợ xây dựng nhà ờ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.họp
số 1

 

Sở NN-PTNT; GCF Quảng Ngãi; Tài chính - Kế hoạch, KT-HT, LĐTBXH, VP.

Sáu
19/10

Sáng

Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Thành viên Hội đồng.

Họp thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2019.

 

Sở TN-MT

 

Đ/c Quận PCT; lái xe (đ/c Phương).

9h00: Lễ ra mắt mô hình thí điểm kết hợp Bưu điện và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cấp xã.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Bưu điện xã N.Thắng

UBND xã N.Thắng, Bưu điện huyện

Theo giấy mời.

Chiều

Bàn chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất tồn đọng trên địa bàn xã Nghĩa Điền.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra, TN-MT

Các PCT, UBMT, BDV, HND, HPN, CCB, VKS, TAND, CA, TP, T.Tra, TN-MT; ĐU, UBND, UBMT, ĐC xã N.Điền

Thẩm tra, đánh giá tiêu chí nông thôn mới xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Hiệp

BCĐ NTM xã N.Hiệp

Theo giấy mời; lái xe (đ/c Phương).

Dự Họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công cách mạng.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Bảy
20/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích