Ngày đưa:  05/10/2018 04:21:21 PM
Lịch tuần 41
Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 08/10

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, NV, VP, NN, TTPTQĐ, BQLDA, CA, QS.

Chiều

13h30-15h00: Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

15h00: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Trung.

 

Xã N.Trung

 

Đ/c Tiến PCT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Lâm)

Ba
09/10

Sáng

Họp bàn giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai tồn đọng xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Thắng.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra,
TN-MT

Các PCT, UBMT, HND, HPN, HCCB, BDV, VP, T.Tra, VKS, TP, CA, TA, TN-MT, KT-HT; ĐU, UBND, UBMT, ĐC xã N.Thắng, N.Thuận.

Bàn giải quyết vướng mắc dự án Mương tiêu Đồng Miều và chỉnh dòng sông Cầu Cát.

.Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Phương

BQLDA

TN-MT, TCKH, KT-HT, TTPTQĐ, NN, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Phương; TK, GS, TC.

Bàn triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho các xã, thị trấn.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NV, đơn vị tư vấn

CC ĐLCL; TCKH, KT-HT, VP, NV, GD-ĐT; UBND các xã, TT.

Chiều

Làm việc với BTC Tỉnh ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Trực báo tiến độ giải ngân vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TCKH

TCKH, NN, KBNN; UBND, CC TCKT 5 xã: N.Thọ, N.Trung, N.Hiệp, N.Mỹ,  N.Thắng.

Trực báo giải quyết hồ sơ chính sách dân công hỏa tuyến theo Quyết định 49 của TTCP.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

PLV

BCHQS

VP, BCHQS, LĐTBXH.


10/10

Sáng

Dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh.

 

P.Họp 2, UBND tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Trực báo tiến độ thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

BQLCTGT;TN-MT, NN KT-HT, BQLDA, QS, VP; UBND các xã, TT.

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Chiều

Kiểm tra thực địa các trang trại trên địa bàn xã Nghĩa Điền, Nghĩa Kỳ và các trường học tại xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực địa

NN, GD

Các PCT, KT-HT, TN-MT, TCKH, NN, GD-ĐT;UBND xã N.Kỳ, N.Điền; HT các trường xã N.Kỳ; chủ trang trại.

Thẩm tra, đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM xã N.Thắng.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Thắng

NN

Theo giấy mời.

Năm
11/10

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Điền.

 

Xã N.Điền

 

Đ/c Tiến PCT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các trường hợp tách thửa sau khi có thông báo thu hồi đất.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT, TTPTQĐ, VPĐKĐĐ

Sở TN-MT, T.Tra tỉnh; TTHU, TTHĐND, UBKT,  TN-MT, TAND, VKS, T.Tra, TP, KT-HT, TCKH,  CA,  TTPTQĐ, BQLDA, UBMT, HND, HPN, CCB, VPĐKĐĐ; UBND TT La Hà.

Dự Hội nghị thường niên Công ty CP Điện huyện.

 

H.Trường UB huyện

Cty CP Điện

Đ/c Quận PCT.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Phương.

 

Xã N.Phương

 

Theo thông báo.

Họp xét hồ sơ TNXP theo QĐ 40 của TTCP.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NV

Theo giấy mời.

Sáu
12/10

Sáng

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Theo giấy mời.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thương.

 

Xã N.Thương

 

Đ/c Quận PCT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Phương).

Họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NHCSXH huyện

Thành viên Ban đại diện NHCSXH huyện.

Chiều

Bàn giải quyết vướng mắc Dự án đường trục chính phía Đông thị trấn La Hà.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

TN-MT, TCKH, KT-HT, TTPTQĐ, NN, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công.

Làm việc với Đoàn khám bệnh, phẫu thuật nước ngoài.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

TTYT huyện

TTYT huyện

VP, YT, DS, TTYT huyện.

Bảy
13/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích