Ngày đưa:  28/09/2018 04:59:56 PM
Lịch tuần 40
Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 06/10/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai 01/10

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, NV, VP, NN, TTPTQĐ, BQLDA.

Đi công tác nước ngoài (hết tuần).

 

 

 

Đ/c Quận PCT.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Sơn.

 

Xã N.Sơn

 

Đ/c Tiến PCT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

13h30-15h00: Kiểm tra thực tế việc san lấp ở khu dân cư suối nước nóng Nghĩa Thuận.

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực địa

 

Sở TN-MT; Phòng: TN-MT, NN, VP, KT-HT, TTPTQĐ; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Thuận; Công ty Hà Mỹ - Á.

15h00: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Lâm.

 

Xã N.Lâm

 

Đ/c Tiến PCT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Lâm)

Ba
02/9

Sáng

Dự họp giải quyết vướng mắc công tác BTGPMB.

UBND tỉnh

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT; lái xe (đ/c Trung).

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hiệp.

 

Xã N.Hiệp

 

Theo Thông báo của UBND huyện.

Họp Ban chấp hành Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

CT, các PCT UBND.

Chiều

Dự tiếp xúc cử tri thị trấn Sông Vệ.

 

TT Sông Vệ

 

Đ/c Thành CT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Trung).

Dự kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

 

MN N.Thuận

 

Đ/c Tiến PCT, GD-ĐT; lái xe (đ/c Lâm).


03/10

Sáng

Thông qua dự án quy hoạch khu dân cư Phố cổ Thu Xà, xã Nghĩa Hòa (7h30); dự án cơ sở gia công cửa nhôm kính tại xã Nghĩa Thương (9h30).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Công ty Hương Đất, Công ty Đồng Trung

TTHU, TTHĐND, các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, VP, TTPTQĐ, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Hòa, Nghĩa Thương; Các nhà đầu tư.

Dự tiếp xúc cử tri thị trấn La Hà.

 

TT La Hà

 

Đ/c Tiến PCT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Lâm)

Chiều

Bàn giải quyết tồn tại vướng mắc thực hiện khu dân cư Vườn Xùi, thị trấn Sông Vệ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND TT Sông Vệ

TTHU, TT HĐND huyện, các PCT, UBMT; KT-HT, TN-MT, TCKH, TTPTQĐ, BQLDA; ĐU, HĐND, UBND, UBMT, CCĐC TT Sông Vệ; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hòa.

 

Xã N.Hòa

 

Đ/c Tiến PCT và thành phần theo Thông báo.

Năm
04/10

Sáng

Họp Ban Chấp hành Huyện ủy mở rộng.

 

H.Ủy

 

CT, các PCT UBND.

Chiều

Trực báo ngành Y tế.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

PLV

YT

YT, TTYT, TTDS, LĐ, VP, BHXH, CN-TY, Hội Đông y.

Sáu
05/10

Sáng

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thọ.

 

Xã N.Thọ

 

Đ/c Thành CT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Trung).

Hội nghị thông tin công viên địa chất Lý Sơn.

 

KS Thiên Ấn

 

Đ/c Tiến PCT; lái xe (đ/c Lâm).

Chiều

Dự tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Thắng.

 

Xã N.Thắng

 

Đ/c Tiến PCT và thành phần theo Thông báo; lái xe (đ/c Lâm).

Bảy
06/10

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 26 (22/6/2019)
   Lịch tuần 25 (17/6/2019)
   Lịch tuần 24 (7/6/2019)
   Lịch tuần 23 (31/5/2019)
   Lịch tuần 22 (24/5/2019)
   Lịch tuần 20 (13/5/2019)
   Lịch tuần 19 (5/5/2019)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích