Ngày đưa:  13/01/2018 08:30:48 AM
Lịch tuần 03
Từ ngày 15/01/2018 đến ngày 20/01/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai

15/01

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TNMT, TCKH, CPVP, NV, NN, KTHT, TTPTQĐ, BQLDA, T.Tra; BTĐU, CT UBND xã N.Thuận.

Chiều

13h00-15h30: Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

15h30: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

15h00: Dự buổi làm việc với Công ty TNHH BOT Thiên Tân – Thành An về vấn đề thu phí và hoạt động của trạm thu phí.

Sở GTVT

Sở GTVT

 

Đ/c Lan PCT.

17h00: Dự lễ truyền chức linh mục nhà thờ Kỳ Tân, xã Nghĩa Mỹ.

 

Nhà thờ Kỳ Tân

 

Đ/c Thành CT, đ/c Tiến PCT.

Ba
16/01

Sáng

Dự hội nghị triển khai Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng.

 

KS Hùng Vương

 

Đ/c Thành CT, đ/c Mai C.Thanh tra.

Họp Ban đại diện Ngân hàng CSXH huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

NHCSXH huyện

Thành viên Ban đại diện NH CSXH.

Chiều

Họp Hội đồng tư vấn xử lý hành chính để xử lý các sai phạm tài chính tại trường THCS Nghĩa Kỳ. (Trừ sai phạm về tiền lương).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Đoàn thanh tra

TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, T.Tra, TP, VKS, CA, TCKH, NV, GD, UBKT, BDV, HND, HPN, HCCB, TAND; Đoàn kiểm tra; ĐU, UBND xã N.Kỳ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị lễ đón nhận nông thôn mới xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Kỳ

UBND xã N.Kỳ, NN

TCKH, VH-TT, VP, NN; ĐU, UBND xã N.Kỳ.


17/01

Sáng

Nghe BQLDA báo cáo những vướng mắc các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Các PCT, KT-HT, TCKH, TN-MT, BQLDA, TTPTQĐ; UBND, CCĐC các xã, TT có dự án.

Làm việc với Viễn thông Tư Nghĩa về việc áp dụng dịch vụ bưu chính trong thực hiện thủ tục hành chính.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Viễn thông Tư Nghĩa

VH-TT, TP, VP, KT-HT, TN-MT, TCKH, VPĐKĐĐ, GD-ĐT; UBND các xã, TT.

Chiều

Xét khen thưởng thành tích kháng chiến.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp

Số 2

NV

Theo giấy mời.

UBND tỉnh họp về kết quả rà soát quỹ đất.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Quận PCT.

Họp xét công nhận “Đơn vị học tập” cho xã N.Kỳ và TT La Hà.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Hội Khuyến học

Theo giấy mời.

Năm
18/01

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Hội nghị triển khai văn bản luật năm 2018.

 

H.Trường UB huyện

TP

Theo giấy mời.

Dự Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 của UBMTTQVN tỉnh.

 

UBMT tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

Họp Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

CCTHS huyện

Thành viên Ban chỉ đạo.

UBND tỉnh họp về kết quả rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ; điều chỉnh bồ sung 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Quận PCT.

Đối thoại với hộ bà Tống Thị Hồng ở xã Nghĩa Kỳ liên quan đến dự án đường Nghĩa Kỳ - Nghĩa địa Thành phố, giai đoạn 2.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

UBND xã N.Kỳ

TN-MT

UBND, BQLDA, TTPTQĐ thành phố Quảng Ngãi; TCKH, KT-HT, CA, TN-MT, TP, VKS, UBMT, BDV; ĐU, UBND, UBMT, các hội đoàn thể xã N.Kỳ; hộ bà Hồng.

Dự họp Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

 

NHCSXH tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT.

Sáu
19/01

Sáng

Họp bàn giải quyết nội dung khiếu nại của ông Đoàn Văn Phương.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

Sở TN-MT; T.Tra, VP, TP, TN-MT, VPĐKĐĐ; UBND, ĐC xã N.Điền.

Trực báo sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2017-2018.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

VP, KL, NN, BVTV, KN, CN-TY; UBND các xã, thị trấn.

Chiều

Làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo nghe phản ánh tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

GD-ĐT

TTHU, TTHĐND, các PCT, NV, TCKH, KT-HT, TN-MT, LĐ, lãnh đạo, CBCC phòng GD-ĐT.

Trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới xã Nghĩa Mỹ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Mỹ

UBND xã N.Mỹ

NN, TCKH, TN-MT, NV, KT-HT, GD, YT, LĐTBXH, CCTK; BCĐ nông thôn mới xã N.Mỹ.

Hội nghị tổng kết công tác thu ngân sách nhà nước năm 2017.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

CC Thuế

CC Thuế

Theo giấy mời.

Bảy
20/01

Sáng

Lễ đón nhận xã Nghĩa Kỳ đạt chuẩn nông thôn mới.

Đ/c Thành Chủ tịch

N.Kỳ

 

Theo giấy mời.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 22 (25/5/2018)
   Lịch tuần 21 (18/5/2018)
   Lịch tuần 17 (20/4/2018)
   Lịch tuần 16 (13/4/2018)
   Lịch tuần 15 (7/4/2018)
   Lịch tuần 14 (31/3/2018)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích