Ngày đưa:  05/01/2018 03:58:39 PM
Lịch tuần 02
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai

08/01

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, TNMT, TCKH, CPVP, NV, NN, KTHT, TTPTQĐ, BQLDA.

Chiều

Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP, KT-HT, TCKH, VH-TT, Cty CP Điện.

14h00: Họp bàn phương án thực hiện công tác bình ổn giá năm 2018

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Lan PCT.

Ba
09/01

Sáng

Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

 

P.Họp 1, UB tỉnh

 

Đ/c Thành CT.

Dự hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017.

 

Cục Thuế tỉnh

 

Đ/c Lan PCT.

Dự Hội nghị Đảng ủy cơ quan Quân sự huyện.

 

BCHQS huyện

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

Bàn xử lý kết luận thanh tra tại Trường THCS Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra

TTHU, TTHĐND, các PCT, thành viên Hội đồng, GD-ĐT; ĐU, UBND xã N.Kỳ.

Họp bàn phân bổ kinh phí khoán bảo vệ rừng.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

Hạt KL

KL, VP, TCKH, VP, NN; ĐU, UBND xã N.Thọ, N.Sơn.

Kiểm tra công tác đấu giá chợ N.Phương và kế hoạch đưa tiểu thương vào chợ trước Tết Nguyên đán.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

UBND xã N.Phương

TCKH, KT-HT, VP; ĐU, UBND, UBMT, CCĐC, TC xã N.Phương.

Dự hội nghị tổng kết công tác Đảng xã Nghĩa Hòa.

 

UBND xã N.Hòa

 

Đ/c Tiến PCT.


10/01

Sáng

Nghe UBND các xã, TT báo cáo tiến độ thực hiện các khu dân cư do xã làm chủ đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND các xã, TT

Các PCT, TN-MT, TCKH, KT-HT, TTPTQĐ, VP; ĐU, UBND, CCĐC các xã: N.Kỳ, N.Hòa, N.Hiệp, S.Vệ.

Bàn giải quyết vướng mắc trong việc tính thuế sử dụng đất của 26 hộ dân khu trại giống lợn cũ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

TN-MT, VPĐKĐĐ CC Thuế

Cục Thuế tỉnh, CC Thuế huyện; TN-MT, TCKH, VP, VPĐKĐĐ; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà.

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Trực báo các trường mầm non cụm Tây.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Trường MN N.Lâm

GD-ĐT, NV

Theo thông báo của UBND huyện.

Chiều

Họp Hội đồng tư vấn xử lý hành chính giải quyết việc khai thác cát trái phép tại xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT

TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, T.Tra, TNMT, KTHT, HND, HPN, NN, TP; ĐU, UBND, ĐC xã N.Hiệp

Làm việc với UBND xã Nghĩa Điền về nội dung phản ánh của người dân về làm đường giao thông nông thôn.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Điền

UBND xã N.Điền

NN, VP, KT-HT; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Điền và các thành phần liên quan (xã mời).

Họp thông qua thiết kế cầu Mỹ Sơn 2, xã Nghĩa Thương (lần 2).

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND xã N.Thương

TCKH, KT-HT, TN-MT, NN, Trạm 3; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Thương; đơn vị tư vấn.

Bàn giải quyết đề xuất của chùa Vạn Bửu, TT S.Vệ

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

UBND TT S.Vệ

TN-MT, NV, VP; ĐU, UBND, CCĐC TT S.Vệ; chùa Vạn Bửu.

Năm
11/01

Sáng

Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW6 (cả ngày).

 

H.Ủy

 

Theo thông báo của H.Ủy.

Chiều

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Sáu
12/01

Sáng

Hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018.

Đ/c Thành Chủ tịch

H.Trường UB huyện

BCHQS huyện

Theo giấy mời.

Họp bàn thông qua kế hoạch đặt tên đường tại TT La Hà và TT S.Vệ

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VH-TT

TTHU, TTHĐND, các PCT, VH-TT, KT-HT, TCKH, BQLDA, TN-MT; ĐU, UBND TT La Hà, TT S.Vệ.

Chiều

13h30 – 15h00: Thông qua thiết kế đường La Hà – Nghĩa An, đoạn từ KDC 725 đến giáp xã N.Thương.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TN-MT, TCKH, KT-HT, BQLDA, VP, TTPTQĐ; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; đơn vị tư vấn.

15h00: Kiểm tra thực địa để giải quyết các vướng mắc dự án phía Tây TT S.Vệ và thống nhất địa điểm chuẩn bị lễ khởi công đường trục chính phía Tây TT Sông Vệ.

Đ/c Thành Chủ tịch

Thực địa

UBND TT S.Vệ

TN-MT, KT-HT, BQLDA, TCKH, TTPTQĐ, VH-TT, VP; ĐU, UBND TT S.Vệ.

UBND huyện làm việc với Đảng ủy, UBND xã N.Hiệp về nhiệm vụ KT-XH năm 2018 và tổng kết Tổ công tác 1338 xã Nghĩa Hiệp.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Hiệp

ĐU, UBND xã N.Hiệp

Thành viên tổ 1338 xã N.Hiệp; đ/c Thanh PBT TT H.Ủy; TN-MT, NN, Trạm 3, KT-HT, VPĐKĐĐ.

Trực báo các trường mầm non cụm Nam.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Trường MN N.Phương

 

Theo thông báo của UBND huyện.

Bảy
13/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 17 (20/4/2018)
   Lịch tuần 16 (13/4/2018)
   Lịch tuần 15 (7/4/2018)
   Lịch tuần 14 (31/3/2018)
   Lịch tuần 13 (23/3/2018)
   Lịch tuần 12 (16/3/2018)
   Lịch tuần 11 (9/3/2018)
   Lịch tuần 10 (2/3/2018)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích