Ngày đưa:  29/12/2017 03:56:40 PM
Lịch tuần 01 - Năm 2018
Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 06/01/2018

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai

01/01

Sáng

Nghỉ Tết Dương lịch 2018.

(cả ngày)

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Ba
02/01

Sáng

Giao ban UBND huyện.

 

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

TTHĐND, các PCT, PCVP, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, GD-ĐT, NV, BQLDA, VH-TT, LĐ, NN.

Chiều

13h30-15h00: Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

14h00: Dự phân khai kinh phí khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường.

 

Sở
TN-MT

 

Đ/c Quận PCT, NN.

15h30: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.


03/01

Sáng

Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2017.

 

H.Trường T50

 

Đ/c Thành CT.

7h30-9h00: Thông qua rà soát bố trí tái định cư dự án nâng cấp mở rộng QL1, đoạn qua xã Nghĩa Phương.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Phương.

9h00: Họp chuẩn bị đối thoại và xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất Dự án Mở rộng Nghĩa địa Thành phố (giai đoạn 2).

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT, UBND xã N.Kỳ

UBND, BQLDA, TTPTQĐ TP. Quảng Ngãi; TCKH, KT-HT, TN-MT, CA, TP, VKS; ĐU, UBND, UBMT, CCTP xã N.Kỳ.

Nghe UBND tỉnh góp ý về kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018.

 

P.Họp 2, UB tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

Thông qua các dự án: Đường trục chính phía Tây TT La Hà (đoạn kéo dài đến đường dẫn cao tốc ĐN-QN); Đường QL1 đi khu đô thị Phú Mỹ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TTHU, TCKH, KT-HT, VP, TN-MT, TTPTQĐ, BQLDA, NN; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; các đơn vị tư vấn.

Họp bàn tổ chức lễ đón nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới: Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận, Nghĩa Điền.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN, UBND các xã

Đ/c Tiến PCT, NN, TCKH, VH-TT, VP; ĐU, UBND, CC phụ trách NTM 03 xã: N.Điền, N.Thuận, N.Kỳ.

Làm việc với Ban hộ tự Chùa Ông về việc thành lập BQL di tích Kiến trúc – Nghệ thuật Chùa Ông.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

VH-TT

Sở VHTT-DL, Phòng Quản lý di sản sở VHTT-DL; NV, VP, CA, VH-TT, BQL Di sản huyện; ĐU, UBND xã N.Hòa; Ban hộ tự Chùa Ông.

Năm
04/01

Sáng

Họp Ban thường vụ Huyện ủy (thông qua thiết kế bồn hoa tại Ngã tư UBND huyện).

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Họp giải quyết vướng mắc thi công thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Dừa theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

UBND xã N.Hòa, Công ty Phú Điền

Các sở: TN-MT, NN, XD, GTVT, CA tỉnh; các phòng: TCKH, TN-MT, KT-HT, TTPTQĐ; ĐU, UBND xã N.Hòa; Công ty TNHH Phú Điền.

Trực báo các trường mầm non cụm Tây.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Trường MN N.Lâm

 

Theo thông báo của UBND huyện.

Chiều

Họp bàn giải quyết kết luận thanh tra tại Trường THCS Nghĩa Kỳ (trừ phần sai phạm tiền lương).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

T.Tra

Thành viên Hội đồng, GD-ĐT; ĐU, UBND xã N.Kỳ.

Họp bàn phân bổ kinh phí khoán bảo vệ rừng.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

Hạt KL

KL, VP, TCKH, VP, NN; ĐU, UBND xã N.Thọ, N.Sơn.

Bàn giải quyết vướng mắc GPMB dự án khu du lịch Suối nước nóng Nghĩa Thuận.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

TTPTQĐ

TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, TP, VP; ĐU, UBND, CCĐC, CCTP-HT xã N.Thuận; Công ty TNHH Hà Mỹ Á.

Sáu
05/01

Sáng

Thông qua thiết kế Trường Tiểu học Tây Hòa; đường tránh lũ Nghĩa Phương.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TCKH, KT-HT, TNMT, BQLDA, VP;  ĐU, UBND, CCĐC xã N.Hòa, N.Phương; Trường TH Tây Hòa; đơn vị tư vấn.

Họp đánh giá tác động môi trường.

 

Sở
TN-MT

 

Đ/c Quận PCT, TN-MT.

Đi công tác ngoài tỉnh.

 

 

 

Đ/c Lan PCT.

Trực báo các trường mầm non cụm Nam.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Trường MN N.Phương

 

Theo thông báo của UBND huyện.

Chiều

Thông qua quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 TT S.Vệ, TT La Hà.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT

TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, TN-MT, TCKH, VH-TT, GD-ĐT, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà, TT S.Vệ; đơn vị tư vấn.

Phúc tra, công nhận lại thôn văn hóa đối với thôn Mỹ Thạnh Bắc, xã Nghĩa Thuận.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Thuận

Tổ công tác

Thành viên Tổ công tác số 1, theo Quyết định số 6598/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND huyện.

Bảy
06/01

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 17 (20/4/2018)
   Lịch tuần 16 (13/4/2018)
   Lịch tuần 15 (7/4/2018)
   Lịch tuần 14 (31/3/2018)
   Lịch tuần 13 (23/3/2018)
   Lịch tuần 12 (16/3/2018)
   Lịch tuần 11 (9/3/2018)
   Lịch tuần 10 (2/3/2018)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích