Ngày đưa:  08/09/2017 04:12:01 PM
Lịch tuần 37
Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 16/9/2017

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai

11/9

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CPVP, TCKH, TN-MT, KT-HT, NN, GD-ĐT, VPĐKĐĐ, TTPTQĐ, BQLDA.

8h00: Mở thầu gói thầu số 09 thi công xây dựng và các công việc thuộc dự án khu dân cư phía Nam C19, huyện Tư Nghĩa.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

Theo giấy mời.

Chiều

13h30-15h00: Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

15h00: Trực báo Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

15h00: Dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị (khóa 2017-2018).

 

TT BDCT

 

Đ/c Tiến PCT, NV.

Ba
12/9

Sáng

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Dự thông qua quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Quận PCT.

8h00: Dự góp ý quy hoạch cốt nền và thoát nước mưa cho các đô thị trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Xây dựng

 

Đ/c Lan PCT, KT-HT.

Chiều

14h00: Dự góp ý quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý nước thải các đô thị trên địa bàn tỉnh.

 

Sở Xây dựng

 

Đ/c Lan PCT, KT-HT.

15h30: Họp thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án nhà máy chế biến muối I ốt của Công ty TNHH Châu Hân tại CCN La Hà.

 

Sở
TN-MT

 

Đ/c Lan PCT, TN-MT, BQL CCN- TTCN, UBND TT La Hà.

14h00: Nghe UBND tỉnh cho ý kiến dự thảo kế hoạch nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở xã, thôn đặc biệt khó khăn; xã an toàn khu thuộc Chương trình 135.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT.


13/9

Sáng

Trực báo tiến độ thi công các khu dân cư trên địa bàn do huyện làm chủ đầu tư.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, VPĐKĐĐ, TCKH; UBND, CCĐC TT La Hà.

Họp Tổ công tác theo Quyết định số 1338-QĐ/HU của Huyện ủy Tư Nghĩa (xã Nghĩa Hòa).

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Thành viên Tổ công tác.

Chiều

Thông qua thiết kế sửa chữa Cầu Đá xã Nghĩa Hòa (13h30); cầu Ông Tổng và cầu Ngõ Ngạnh xã Nghĩa Kỳ (14h30).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, TCKH, BQLDA; UBND, CCGTTL xã N.Hòa, N.Kỳ; các đơn vị tư vấn.

Làm việc với UBND xã Nghĩa Lâm về nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về dịch bệnh LMLM trên gia súc.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

NN, UBND xã N.Lâm

UBND xã N.Lâm

Theo giấy mời.

Họp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

LĐTBXH

Thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện.

Năm
14/9

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Trực báo công tác giảm nghèo xã Nghĩa Thọ.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Thọ

LĐ, UBND xã N.Thọ

LĐ, VP, NN, TCKH, CCTK; ĐU, UBND xã N.Thọ.

Chiều

Trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới các 05 xã dự kiến về đích năm 2018: N.Trung, N.Mỹ, N.Thọ, N.Hiệp, N.Thắng.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND các xã

VP NTM tỉnh; TCKH, KT-HT, VH-TT, LĐ, NV, TN-MT, BHXH, NN, YT, CA, CCTK, BQLDA; UBND , CC phụ trách NTM 05 xã.

Họp rút kinh nghiệm tổ chức lễ công bố thị trấn La Hà đạt đô thị loại V.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 VH-TT, VP, TT La Hà.

Thành viên Ban tổ chức lễ.

Sáu
15/9

Sáng

Bàn giải quyết trở ngại việc khai thác, vận chuyển tại mỏ cát xã Nghĩa Mỹ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND xã N.Mỹ, TT S.Vệ

TTHU, TTHĐND, đ/c Lan PCT, KT-HT, TN-MT, CA, VKS, TP, T.Tra, HND, HPN, HCCB; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Mỹ, TT S.Vệ.

Trực báo công tác tài nguyên môi trường, quản lý đất đai ở xã N.Thọ (7h30), N.Kỳ (9h00).

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT, UBND xã N.Thọ, N.Kỳ

TN-MT, NN, KL, Cty CP Điện, VPĐKĐĐ, TP, T.Tra; ĐU, CT UBND, CCĐC, CCTP xã N.Thọ, N.Kỳ.

Bàn tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2014-2016.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

VH-TT

Thường trực Ban chỉ đạo, NV, VP.

Chiều

Làm việc với thị trấn Sông Vệ về việc sử dụng đất của cơ sơ tôn giáo, Hội Đông y và Hội Người mù.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND TT S.Vệ

 

TN-MT, KT-HT, VH-TT, NV, VP, TCKH; ĐU, UBND, CCĐC TT S.Vệ; Hội Đông y, Hội Người mù, chùa Vạn Mỹ.

Bảy
16/9

Sáng

Dự Đại hội Công đoàn Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

P.Họp
số 2

 

CT, các PCT.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 25 (15/6/2018)
   Lịch tuần 24 (9/6/2018)
   Lịch tuần 23 (1/6/2018)
   Lịch tuần 22 (25/5/2018)
   Lịch tuần 21 (18/5/2018)
   Lịch tuần 17 (20/4/2018)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích