Ngày đưa:  25/08/2017 05:36:06 PM
Lịch tuần 35
Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 02/9/2017

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai

28/8

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

Các PCT, CPVP, NN, TN-MT, TTPTQĐ,  BQLDA, TCKH, KT-HT, NV, VH-TT, VPĐKĐĐ.

8h30: Mở thầu dự án khu dân cư phục vụ tái định cư trên địa bàn huyện.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

BQLDA

Theo giấy mời.

Chiều

13h30-15h00: Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP.

15h30: Hội ý Thường trực Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Ba
29/8

Sáng

Hội nghị tập huấn công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Đ/c Thành Chủ tịch

H.Trường UB huyện

BCHQS huyện

VP, QS, VKS, CA, GD-ĐT; BTĐU, CT UBND, CC TP-HT các xã, TT.

Dự Hội thảo năng suất và chất lượng.

 

KS Vùng Vương

 

Đ/c Lan PCT, KT-HT.

Dự kiểm tra trường đạt chuẩn quốc gia (Tiểu học Nghĩa Điền).

Đoàn kiểm tra

Trường TH N.Điền

 

Đ/c Tiến PCT, VP.

Chiều

Thông qua quy hoạch khu dân cư phía Đông cầu Bàu Giang.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

C.Ty Phú Đại Phát

TTHU, TTHĐND, VH-TT, KT-HT, TN-MT, BQLDA, TCKH, TTPTQĐ; ĐU, UBND, CCĐC TT La Hà; Công ty Phú Đại Phát.

Họp giải quyết tồn tại quản lý đất đai và tài nguyên môi trường xã N.Lâm.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

TN-MT, UBND xã N.Lâm

TN-MT, NN, KL, Cty CP Điện, VPĐKĐĐ, TP, T.Tra; ĐU, CT UBND, CCĐC, CCTP xã N.Lâm.

Làm việc với UBND TT S.Vệ về tình hình khai thác cát của công ty Thiên Minh Phát tại mỏ cát N.Mỹ.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT

Sở XD, Sở TN-MT; CA, KT-HT, NN, TN-MT, Đội QLTTĐT; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Mỹ, TT S.Vệ.


30/8

Sáng

Kiểm tra việc thực hiện giải quyết các vụ khiếu nại, tranh chấp đất đai tồn đọng trên địa bàn xã Nghĩa Kỳ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT, T.Tra

Các PCT, TN-MT, KT-HT, T.Tra, TP, VKS, TA, CA, HND, HPN, HCCB, UBMT, BDV H.Ủy; UBND, CCĐC xã N.Kỳ.

Sở NNN và PTNT làm việc về quy hoạch đất trồng lúa và đất ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện.

Sở NN-PTNT

P.Họp
số 1

 

Đ/c Quận PCT, NN, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ.

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng.

 

H.Trường UB huyện

NV

Theo giấy mời.

Chiều

Thông qua quy hoạch tuyến đường thoát lũ TDP An Bàng, TT S.Vệ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND TT S.Vệ

KT-HT, TN-MT, TCKH, TTPTQĐ; UBND, ĐC TT S.Vệ; đơn vị tư vấn.

Làm việc với Sở Tài chính, Sở GTVT về giá trị còn lại của xe ô tô 76B 0519 của UBND huyện.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

VP

Sở GTVT, Sở TC; KT-HT, TCKH, VP.

Khảo sát xây dựng nhà cho người nghèo, chính sách từ nguồn Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Xã N.Mỹ, N.Lâm

LĐTBXH

VP, LĐTBXH, NH NN-PTNT; ĐU, UBND xã N.Mỹ, N.Lâm.

Năm
31/8

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Họp Tổ công tác phụ trách địa bàn xã Nghĩa Kỳ (Theo quyết định số 1338-QĐ/HU ngày 26/5/2017 của Huyện ủy Tư Nghĩa).

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Thành viên Tổ công tác; ĐU, UBND xã N.Kỳ.

Thăm các cơ sở Phật giáo trên địa bàn huyện nhân dịp lễ Vu lan báo hiếu và dự lễ tại Linh tháp La Hà.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Các cơ sở tôn giáo

NV

TTHU, TTHĐND, UBMT, BDV H.Ủy; VP, NV, CA.

Chiều

Trực báo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2017.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Kỳ

Hạt Kiểm lâm

Theo giấy mời.

Thông qua quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, xây dựng, quản lý công trình.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

Đội QLTTĐT

 KT-HT, TN-MT, TP, CA, VP, Đội QLTTĐT; UBND các xã, TT.

Dự Đại hội Công đoàn khối xã hội.

 

TT BDCT huyện

 

Đ/c Tiến PCT, VP.

Sáu
01/9

Sáng

Đối thoại với các hộ dân liên quan đến việc nạo vét sông Vực Hồng để thi công khu du lịch Bãi Dừa xã Nghĩa Hòa.

Đ/c Thành Chủ tịch

UBND xã N.Hòa

 

Các sở: TN-MT, NN, XD, GTVT; TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, NN, TN-MT, TCKH, T.Tra, TP, CA, VKS, HND, HPN, HCCB, UBMT, BDV, BTG H.Ủy; ĐU, UBND, các ngành, đoàn thể ở xã; các hộ dân ngăn cản thi công; Công ty TNHH Phú Điền.

Dự lễ biểu dương “những tấm gương bình dị mà cao quý” năm 2017.

Tỉnh ủy

NVHLĐ tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT.

Hội nghị triển khai văn bản luật.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

TP

Theo giấy mời.

Chiều

Thông qua thiết kế nhà văn hóa xã, khu thể thao; khu dân cư cầu ông Tổng xã Nghĩa Mỹ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

UBND xã

KT-HT, TN-MT, NN, TCKH, VP, VH-TT; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Mỹ; đơn vị tư vấn.

Họp giải quyết tồn tại quản lý đất đai và tài nguyên môi trường xã Nghĩa Sơn.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT, UBND xã N.Sơn

TN-MT, NN, KL, Cty CP Điện, VPĐKĐĐ, TP, T.Tra; ĐU, CT UBND, CCĐC, CCTP xã N.Sơn.

Tối

Dự liên hoan văn hóa biển đảo tỉnh Quảng Ngãi.

 

Quảng trường tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT.

Bảy
02/9

Sáng

Trực cơ quan.

 

 

 

Lãnh đạo UBND huyện.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 25 (15/6/2018)
   Lịch tuần 24 (9/6/2018)
   Lịch tuần 23 (1/6/2018)
   Lịch tuần 22 (25/5/2018)
   Lịch tuần 21 (18/5/2018)
   Lịch tuần 17 (20/4/2018)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích