Ngày đưa:  07/07/2017 04:53:20 PM
Lịch tuần 28
Từ ngày 10/7/2017 đến ngày 15/7/2017

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai

10/7

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

VP

TT HĐND, các PCT, CPVP, NN, TN-MT, TTPTQĐ, TCKH, KT-HT,  BQLDA, CCTK, VPĐKĐĐ.

8h00: Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về kết quả đăng ký, chuyển đổi mô hình hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

Tổ công tác  của Sở Nông nghiệp và PTNT; Phòng NN, TCKH, VP.

Chiều

13h30-15h00: Hội ý tập thể lãnh đạo UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

Các PCT, CVP, TC-KH, KT-HT, NN, UBND xã N.Thắng.

15h00: Trực báo Huyện ủy

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Dự họp đánh giá dịch vụ thu gom rác thải.

 

Sở Xây dựng

 

Đ/c Lan PCT, TN-MT.

Làm việc với Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NHCSXH huyện

NH CSXH tỉnh; thành viên Ban đại diện NH CSXH huyện.

Ba
11/7

Sáng

Họp HĐND tỉnh (03 ngày: 11-13/7/2017)

 

 

 

Đ/c Thành CT.

Tiếp công dân định kỳ.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

 

Theo giấy mời.

Triển khai kế hoạch giảm thu phí cho các phương tiện ô tô tại các xã, thị trấn khi lưu thông qua trạm thu phí BOT QL1.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

KT-HT, Công ty Thiên Tân  Thành An.

TCKH, KT-HT, ĐTT; ĐU, UBND, CCTC xã: N.Hiệp, N.Mỹ, N.Thương, N.Phương,  N.Trung, TT S.Vệ, TT La Hà; C.ty BOT Thiên Tân-Thành An.

Chiều

Làm việc với ĐU, UBND xã Nghĩa Hiệp về tình hình KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng năm 2017.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

UBND xã N.Hiệp

UBND xã N.Hiệp

Đ/c Thanh PBT TT H.Ủy; Tổ công tác của H.Ủy; ĐU, HĐND, UBND, UBMTTQ và Bí thư chi bộ các thôn, xã Nghĩa Hiệp.

Họp giải quyết vướng mắc bồi thường liên quan đến khu tái định cư xã Nghĩa Điền.

 

Sở TN-MT

 

Đ/c Lan PCT, TN-MT.

Họp cho ý kiến viề dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình hành động về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

VH-TT

TTHU, Ban TG, BDV, BTC H.Ủy; UBMT, LĐLĐ, HND, HPN, CCB; VH-TT, GD, NV, TN-MT, LĐTBXH, YT, TCKH, KT-HT, TP, CA, ĐTT, VP; UBND các xã, TT.


12/7

Sáng

Trực báo công tác cấp giấy CN QSD đất lâm nghiệp 6 xã khu Tây.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

TN-MT, NN, VPĐKĐĐ, VP; ĐU, UBND, CCĐC 6 xã: N.Thắng, N.Thọ, N.Sơn, N.Thuận, N.Lâm, N.Kỳ.

Họp Ban đại diện NH CSXH huyện quý II/2017.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NHCSXH huyện

Thành viên Ban đại diện NH CSXH huyện.

Chiều

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Năm
13/7

Sáng

Trực báo các trường hợp về sử dụng đất của các doanh nghiệp khi Nhà nước giao đất để sản xuất, kinh doanh.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

TN-MT

NN, TN-MT, VPĐKĐĐ; Công ty TNHH NLN Phú Sơn, Hà Tân, Thiên Sơn, QNASAFE, ông Tạ Công Thụy ở xã N.Thuận.

8h15: Mở thầu gói thầu số 11 thi công xây dựng công trình đường N.Phương – N.Mỹ.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

Theo giấy mời.

Họp bàn giải quyết về tỷ lệ hộ cận nghèo, hộ tham gia bảo hiểm y tế đối với các xã dự kiến đạt chuẩn NTM.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 1

LĐTBXH, YT

BHXH, LĐTBXH, YT, TTYTDP, VP.

Chiều

Trực báo tiến độ xây dựng nông thôn mới 03 xã: N.Kỳ, N.Thuận và N.Điền.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

NN

TCKH, KT-HT, LĐ, NV, TN-MT, GD, BQLDA, VP, CCTK; ĐU, UBND, CC phụ trách NTM 03 xã: N.Kỳ, N.Thuận và N.Điền.

Ban Tôn giáo tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn huyện.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 2

NV

Theo thông báo số 1057/TB-UBND, ngày 27/6/2017 của UBND huyện.

Sáu
14/7

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Chiều

Thông qua quy hoạch chợ Nghĩa Kỳ (13h30) và khu dân cư phía Tây UBND huyện (15h30).

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA

TTHU, TTHĐND, các PCT, KT-HT, TCKH, TN-MT, TTPTQĐ, VP, BQLDA; ĐU, UBND, CCĐC xã N.Kỳ, TT La Hà; đơn vị tư vấn.

Bảy
15/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan.

 

 

 

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 17 (20/4/2018)
   Lịch tuần 16 (13/4/2018)
   Lịch tuần 15 (7/4/2018)
   Lịch tuần 14 (31/3/2018)
   Lịch tuần 13 (23/3/2018)
   Lịch tuần 12 (16/3/2018)
   Lịch tuần 11 (9/3/2018)
   Lịch tuần 10 (2/3/2018)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích