Ngày đưa:  10/03/2017 02:34:55 PM
Lịch tuần 11
Từ ngày 13/3/2017 đến ngày 17/3/2017

Thứ/ngày

Nội dung

Chủ trì

Địa điểm

CQ CB

Thành phần tham dự

Hai

13/3

Sáng

Giao ban UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

 

TT HĐND, các PCT, VP,  KT-HT, BQLDA, TTPTQĐ, NN, TN-MT, TCKH, LĐTBXH, CA.

UBND tỉnh lấy ý kiến về lệ phí đăng ký kinh doanh.

 

P.Họp 3, UB tỉnh

 

Đ/c Lan PCT

Dự khai giảng lớp kỹ năng HĐND cấp xã.

 

TTBDCT huyện

 

Đ/c Tiến PCT.

Chiều

Trực báo Huyện ủy.

 

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT.

Báo cáo chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

TTBDCT huyện.

 

Thành viên lớp kỹ năng HĐND cấp xã.

Ba
14/3

Sáng

7h30: Thông qua quy hoạch dự án đường La Hà – Nghĩa Thuận.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA, đơn vị tư vấn

TTHU, TT HĐND, các PCT, KT-HT, BQLDA, TN-MT, TCKH; UBND, ĐC xã: N.Điền, N.Trung, N.Kỳ, N.Thuận.

9h30: Bàn xử lý chuyển hệ thống điện tại các khu dân cư TT S.Vệ từ thiết kế âm sang thiết kế đường điện nổi.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BQLDA, UBND TT S.Vệ

Các PCT, BQLDA, VP, KT-HT, TCKH; UBND TT S.Vệ, đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công KDC Vườn Xùi.

Bàn công tác triển khai Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

VH-TT

Trưởng, phó phòng VH-TT, TCKH, UBND các xã, TT.

Chiều

Họp bàn chủ trương xây dựng khu nghĩa địa nhân dân tại Núi Trọc xã Nghĩa Phương theo đề nghị của UBND TT Sông Vệ.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT, UBND TT S.Vệ,

TTHU, TTHĐND, các PCT, UBMT, BQLDA, KT-HT, TCKH, TN-MT,  QS; ĐU, UBND, MT, CCĐC xã N.Phương, N.Mỹ, TT S.Vệ.

Bàn giải quyết một số tồn tại liên quan đến chính sách tín dụng cho vay tại xã N.Thuận.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

UBND xã N.Thuận

UBND xã N.Thuận, NHCSXH

NHCSXH, VP; CT UBND xã N.Thuận và các thành phần liên quan.


15/3

Sáng

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC và phòng chống tham nhũng tại xã Nghĩa Thương, TT La Hà .

ĐGS Ban Pháp chế - HĐND tỉnh

UBND xã N.Thương, UBND TT La Hà

UBND xã N.Thương, TT La Hà

Đ/c Thành CT và các thành phần liên quan.

Họp đánh giá tác động môi trường tại Sở TN-MT.

 

 

Sở TN-MT

 

Đ/c Quận PCT.

Dự tiếp công dân định kỳ của UBND tỉnh (Vụ bà Nguyễn Thị Tâm, ông Đồng Quốc Sĩ).

 

Trụ sở tiếp công dân tỉnh

 

Đ/c Lan PCT, đ/c Mai C.TTra.

Đi khảo sát cơ sở làm việc của các Hội đặc thù.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

Thực địa

 

TCKH, KT-HT, VP.

Chiều

14h00: Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham những tại UBND huyện.

ĐGS Ban Pháp chế - HĐND tỉnh

P.Họp
Số 2

T.Tra

Đ/c Thành CT, TT HĐND, BPC, UBMT, T.Tra, TN-MT, TP, VP, CA, TA, VKS, CCTHA.

Đi thực tế kiểm tra chợ Sông Vệ.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

Thực địa

UBND TT S.Vệ

KT-HT, TCKH, TN-MT, Đội QLTTĐT, PCCC 4, VP; ĐU, UBND, ĐC TT S.Vệ, BQL Chợ S.Vệ.

Trực báo tiến độ nhà 48/TTg và Nhà 33/TTg.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

KT-HT

TCKH, NHCS, KT-HT, VP, UBND các xã, TT.

Năm
16/3

Sáng

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

 

H.Ủy

 

Đ/c Thành CT, đ/c Quận PCT.

Làm việc với Trung tâm Dân số KHHGĐ về triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017.

Đ/c Tiến P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

TTDS KHHGĐ huyện

CCDS, TT CSSKSS – KHHGĐ tỉnh; YT, TT YTDP, TCKH, VP; UBND, CC phụ trách DS các xã, TT.

Chiều

Nghe phòng TN-MT báo cáo những trường hợp KN, tranh chấp đất đai đã và đang giải quyết nhưng chưa dứt điểm, công dân tiếp tục khiếu nại.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

TN-MT

Các PCT, HND, HCCB, UBMT, HPN, KT-HT, TN-MT, T.Tra, TP, VKS, TA; UBND, ĐC các xã liên quan.

Tổng kết công tác PCCC trên địa bàn huyện năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đ/c Lan P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

CSPCCC số 4

Theo giấy mời.

Nghe UBND tỉnh cho ý kiến về kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2017.

 

P.Họp 3, UBND tỉnh

 

Đ/c Tiến PCT.

Sáu
17/3

Sáng

Bàn giải quyết vướng mắc công tác bồi thường khu dân cư phía Đông Bàu Giang.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

Cty Phước Thịnh, TTPTQĐ

Các PCT, TCKH, KT-HT, TN-MT, TTPTQĐ, C.ty TNHH Phước Thịnh

Trực báo tiến độ thực hiện xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn từ nguồn hỗ trợ xi măng của UBND tỉnh.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

P.Họp
số 3

KT-HT

Sở GTVT; TCKH, KT-HT, NN, VP, TN-MT; UBND, CC phụ trách NTM các xã: N.Thuận, N.Kỳ,  N.Trung, N.Điền, N.Thắng, N.Mỹ, N.Hiệp, N.Thọ; DN khai thác đá.

Chiều

Đại hội lần thứ 4, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Hội Cựu chiến binh khối UBND huyện.

Đ/c Thành Chủ tịch

P.Họp
số 2

BCH HCCB khối

Theo giấy mời.

Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Đ/c Quận P.Chủ tịch

H.Trường UB huyện

Hạt Kiểm lâm

Theo giấy mời.

Dự kiểm tra tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

 

Thực địa

 

Đ/c Tiến PCT.

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
   Lịch tuần 17 (20/4/2018)
   Lịch tuần 16 (13/4/2018)
   Lịch tuần 15 (7/4/2018)
   Lịch tuần 14 (31/3/2018)
   Lịch tuần 13 (23/3/2018)
   Lịch tuần 12 (16/3/2018)
   Lịch tuần 11 (9/3/2018)
   Lịch tuần 10 (2/3/2018)
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích