Ngày đưa:  19/12/2016 05:08:32 PM
Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa năm 2017

Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2017 của đồng chí Lê Trung Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau:

TT

 

Thời gian tiếp công dân

Ghi chú

1

Tháng 01/2017

Thứ ba ngày 10/01/2017

 

Thứ sáu ngày 20/01/2017

 

2

Tháng 02/2017

Thứ sáu ngày 10/02/2017

 

Thứ ba ngày 21/02/2017

 

3

Tháng 3/2017

Thứ sáu ngày 10/3/2017

 

Thứ ba ngày 21/3/2017

 

4

Tháng 4/2017

Thứ ba ngày 11/4/2017

 

Thứ năm ngày 20/4/2017

 

5

Tháng 5/2017

Thứ tư ngày 10/5/2017

 

Thứ ba ngày 23/5/2017

 

6

Tháng 6/2017

Thứ ba ngày 13/6/2017

 

Thứ ba ngày 20/6/2017

 

7

Tháng 7/2017

Thứ ba ngày 11/7/2017

 

Thứ năm ngày 20/7/2017

 

8

Tháng 8/2017

Thứ năm ngày 10/8/2017

 

Thứ ba ngày 22/8/2017

 

9

Tháng 9/2017

Thứ ba ngày 12/9/2017

 

Thứ tư Ngày 20/9/2017

 

10

Tháng 10/2017

Thứ ba ngày 10/10/2017

 

Thứ sáu ngày 20/10/2017

 

11

Tháng 11/2017

Thứ sáu ngày 10/11/2017

 

Thứ ba ngày 21/11/2017

 

12

Tháng 12/2017

Thứ ba ngày 12/12/2017

 

Thứ tư ngày 20/12/2017

 

Đính kèm file:
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích