Trang chủ
  Văn bản mới nhất
   Tin ảnh
   Tiêu điểm
Tư Nghĩa tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên
Tổng kết 10 năm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
300 dân quân cơ động giúp dân nạo vét kênh mương tại Thôn Mỹ Thịnh Đông – xã Nghĩa Thuận
Ngày đưa:  25/02/2016 02:26:47 PM
Danh sách các phòng, ban, xã, thị trấn trực thuộc huyện Tư Nghĩa

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UBND HUYỆN TƯ NGHĨA

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ tịch: Lê Trung Thành

  Điện thoại: 055 3845558 – Fax 055 3845898

    Hộp thư đơn vị: tunghia@quangngai.gov.vn

Website: http://tunghia.quangngai.gov.vn

 

 

UBND huyện Tư Nghĩa

 
CÁC PHÒNG, BAN TRỰC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TƯ NGHĨA


 VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Chánh Văn phòng: Đỗ Ngọc Tây

Điện thoại: 3845558 – Fax  3845898

E-mail: tunghia@quangngai.gov.vn


 THANH TRA HUYỆN

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Chánh Thanh tra: Trương Anh Mai

Điện thoại: 2218443

  E-mail: ttra-tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

P.Trưởng phòng: Lê Đại Thắng

Điện thoại: 2218831

E-mail: tckh-tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TƯ PHÁP

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Hồ Sỹ Long

Điện thoại: 3845978

E-mail: tp- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG NỘI VỤ 

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

P.Trưởng phòng: Trần Thanh Tịnh

Điện thoại: 3913811

E-mail: nv- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Phạm Thị Bích Lệ

Điện thoại: 3845524

E-mail: ldtbxh- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Đoàn Việt Vân

Điện thoại: 3845514

E-mail: ktht- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Trương Quang Dũng

Điện thoại: 3845540

E-mail: gddt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Địa chỉ: Tổ dân phố 3, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Phạm Viết Trí

Điện thoại: 2218512

E-mail: vhtt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng: Tôn Long Nghênh

Điện thoại: 3845611

E-mail: tnmt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

PHÒNG Y TẾ

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

P.Trưởng phòng: Phạm Thị Thu Ba

Điện thoại: 3912946

E-mail: yt- tunghia@quangngai.gov.vn

   

ĐÀI TRUYỀN THANH

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng đài: Võ Thị Mai Huyền

Điện thoại: 3845537

E-mail: dtt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Đội trưởng: Võ Văn Nhân

E-mail: dqlttdt- tunghia@quangngai.gov.vn

 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ  XÂY DỰNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Giám đốc: Nguyễn Nam

Điện thoại: 3845965

E-mail: bqlda- tunghia@quangngai.gov.vn

  

BAN QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP - TTCN

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3913965

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, huyện Tư Nghĩa

Trưởng phòng:Trần Thiên Thanh

Điện thoại: 3845556  

E-mail: nongnghiep- tunghia@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA ĐIỀN

Địa chỉ: Xã Nghĩa Điền – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845380

E-mail: nghiadien@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HÒA

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hòa – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845753

E-mail: nghiahoa@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA SƠN

Địa chỉ: Xã Nghĩa Sơn – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3847171 

E-mail: nghiason@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THỌ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thọ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845410

E-mail: nghiatho@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA LÂM

Địa chỉ: Xã Nghĩa Lâm – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3847121

E-mail: nghialam@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THẮNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thắng – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845371

E-mail: nghiathang@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XàNGHĨA THUẬN

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thuận – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3916155

E-mail: nghiathuan@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA KỲ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Kỳ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845413

E-mail: nghiaky@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA TRUNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Trung – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845564

E-mail: nghiatrung@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA THƯƠNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Thương – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845688

E-mail: nghiathuong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA HIỆP

Địa chỉ: Xã Nghĩa Hiệp – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845151

E-mail: nghiahiep@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA PHƯƠNG

Địa chỉ: Xã Nghĩa Phương – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3845272

E-mail: nghiaphuong@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NGHĨA MỸ

Địa chỉ: Xã Nghĩa Mỹ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3848291

E-mail: nghiamy@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LA HÀ

Địa chỉ: thị trấn La Hà – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3911679

E-mail: ttlaha@quangngai.gov.vn

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SÔNG VỆ

Địa chỉ: thị trấn Sông Vệ – huyện Tư Nghĩa

Điện thoại: 3848233

E-mail: ttsongve@quangngai.gov.vn​

 

   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6313814
Đang trực tuyến: 1789