Ngày đưa:  05/01/2016 08:45:55 AM
Lịch tiếp công dân định kỳ 2016
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa năm 2016

Căn cứ Luật Tiếp Công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Thực hiện Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tư Nghĩa, được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND huyện Tư Nghĩa.

Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2016 của đồng chí Lê Trung Thành - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, tại Trụ sở tiếp công dân huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: TDP 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi như sau: 

Tháng 01/2016

Thứ ba ngày 12/01/2016

Thứ tư ngày 20/01/2016

Tháng 02/2016

Thứ ba ngày 16/02/2016

Thứ ba ngày 23/02/2016

Tháng 3/2016

Thứ năm ngày 10/3/2016

Thứ ba ngày 22/3/2016

Tháng 4/2016

Thứ ba ngày 12/4/2016

Thứ tư ngày 20/4/2016

Tháng 5/2016

Thứ ba ngày 10/5/2016

Thứ sáu ngày 20/5/2016

Tháng 6/2016

Thứ sáu ngày 10/6/2016

Thứ ba ngày 21/6/2016

Tháng 7/2016

Thứ ba ngày 12/7/2016

Thứ tư ngày 20/7/2016

Tháng 8/2016

Thứ tư ngày 10/8/2016

Thứ ba ngày 23/8/2016

Tháng 9/2016

Thứ ba ngày 13/9/2016

Thứ ba Ngày 20/9/2016

Tháng 10/2016

Thứ ba ngày 11/10/2016

Thứ năm ngày 20/10/2016

Tháng 11/2016

Thứ năm ngày 10/11/2016

Thứ ba ngày 22/11/2016

Tháng 12/2016

Thứ ba ngày 13/12/2016

Thứ ba ngày 20/12/2016

 

   Ý kiến của bạn  
Họ tên bạn*Email:
Tiêu đề
Nội dung*
Mã số xác thực(*)    
   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích