Ngày đưa:  27/01/2015 08:08:57 AM
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2015
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2015 tại trụ sở tiếp công dân UBND huyện Tư Nghĩa, cụ thể như sau:

TT

Ngày

Chủ trì

01

12/01/2015

Đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện

02

20/01/2015

Đồng chí Cao Can, Phó Chủ tịch UBND huyện

03

10/02/2015

Đồng chí Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện

04

10/3/2015

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện

05

20/3/2015

Đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện

06

10/4/2015

Đồng chí Cao Can, Phó Chủ tịch UBND huyện

07

20/4/2015

Đồng chí Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện

08

11/5/2015

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện

09

20/5/2015

Đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện

10

10/6/2015

Đồng chí Cao Can, Phó Chủ tịch UBND huyện

11

22/6/2015

Đồng chí Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện

12

10/7/2015

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện

13

20/7/2015

Đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện

14

10/8/2015

Đồng chí Cao Can, Phó Chủ tịch UBND huyện

15

20/8/2015

Đồng chí Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện

16

10/9/2015

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện

17

21/9/2015

Đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện

18

12/10/2015

Đồng chí Cao Can, Phó Chủ tịch UBND huyện

19

20/10/2015

Đồng chí Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện

20

10/11/2015

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện

21

23/11/2015

Đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện

22

10/12/2015

Đồng chí Cao Can, Phó Chủ tịch UBND huyện

23

21/12/2015

Đồng chí Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện

 

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích