Trang chủ
  Văn bản mới nhất
   Tin ảnh
   Tiêu điểm
Tư Nghĩa tổ chức bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên
Tổng kết 10 năm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình
300 dân quân cơ động giúp dân nạo vét kênh mương tại Thôn Mỹ Thịnh Đông – xã Nghĩa Thuận
Ngày đưa:  26/09/2011 11:10:53 AM
Nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ cơ quan trên địa bàn Huyện
Thực hiện hướng dẫn số 10 của ban tổ chức trung ương và hướng dẫn của Ban tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, 137 ngày 22/01/2008 về việc hướng dẫn thành lập chi bộ cơ quan xã, thị trấn

     Qua khảo sát, hầu hết các chi bộ và cấp ủy cơ sở ủng hộ chủ trương thành lập chi bộ cơ quan xã, thị trấn.Đây là một vấn đề cần thiết phù hợp với tình hình thực tế đối với cán bộ, công chức cơ sở.Được sự quan tâm của cấp ủy cơ sở và sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên nên việc thành lập chi bộ cơ quan trên địa bàn huyện được diễn ra thuận lợi. Chính vì vậy, ngay trong năm 2008, huyện ủy Tư nghĩa đã chỉ đạo thành lập 18 chi bộ cơ quan.

       Về cơ cấu đảng viên và chỉ ủy chi bộ cơ quan được thực hiện đúng với tinh thần hướng dẫn số 10 của Ban tổ chức tỉnh ủy và Hướng dẫn 137 của ban tổ chức Huyện ủy, gồm những đảng viên công tác trong đảng ủy, HĐND,UBND, các bộ phận chuyên môn thuộc UBND,Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội.Cơ cấu chi ủy gồm đồng chí phó bí thư hoặc thường vụ trực đảng làm bí thư chi bộ, đồng chí chủ tịch mặt trận làm phó bí thư và đồng chí phó chủ tịch UBND là chi ủy viên. Đến nay, 18 chi bộ cơ quan xã, thị trấn trong huyện có 280 đảng viên, trong đó có 52 nữ , chiếm tỉ lệ 18.57%.Số đảng viên dân tộc thiểu số 42 đ/c, chiếm 15%.

       Nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ cơ quan về trình độ cao hơn một số chi bộ khác, trong năm 2010 và 2011 , sau đại hội đảng bộ cấp cơ sở và sau bầu cử HĐND xã ,thị trấn, số cán bộ chủ chốt không đủ chuẩn được giải quyết nghỉ chế độ theo Quyết định 459 của UBNDtỉnh, thay vào đó là đội ngủ cán bộ chủ chốt trẻ, có trình độ năng lực và đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.
       Qua hơn 03 năm hoạt động, các chi bộ cơ quan xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tư Nghĩa đã đạt được một số kết quả nhất định.Các chi bộ điều xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của chi bộ là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác của cơ quan chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức trong cơ quan,xây dựng chi bộ cơ quan vững mạnh toàn diện.Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,quốc phòng, an ninh. Chủ động làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất và kiến nghị với đảng ủy và chính quyền địa phương về những vấn đề lien quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.
       Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận trong hoạt động của các chi bộ cơ quan xã, thi trấn trên địa bàn huyện trong thời gian qua, thì hoạt động của các chi bộ vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục .Vì đây là loại hình chi bộ mới được thành lập, nên một số chi bộ chưa chủ động xây dựng quy chế hoạt động, trong quá trình điều hành sinh hoạt còn lung túng, chưa có quy chế phối hợp, chưa phân biệt rạch ròi giữa vai trò lãnh đạo của chi bộ với đảng ủy cơ sở, vì vậy nghị quyết chương trình công tác đề ra đôi khi trùng lặp hoặc giống như nghị quyết của đảng ủy.Nội dung sinh hoạt chi bộ có nơi còn nặng tính hình thức, chưa dành thời gian để quán triệt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, đôi khi còn nặng về công tác chuyên môn.Chưa quan tâm xây dựng các hôi đoàn thể quần chúng thuộc chi bộ để phát huy vai trò của các tổ chức này, góp phần giúp chi bộ hoàn thành nhiệ vụ.
        Do đó, trong thời gian đến, để nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ cơ quan xã, thị trấn trong huyện có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng quy chế hoạt động và nội dung sinh hoạt của loại hình chi bộ cơ quan, để tạo sự thống nhất trong toàn chi bộ.Đồng thời, các chi bộ cần nổ lực đổi mới phương thức sinh hoạt, tạo sự đồng thuận của đảng viên trong chi bộ, chú trọng công tác phát triển đảng để chi bộ ngày càng vững mạnh, chỉ đạo các địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, góp phần vào sự phát triển của huyện nhà

 

Đan Tâm

   Các tin,bài khác
Xem các tin khác
   Phim, tư liệu
  Các tin xem nhiều nhất
   Liên kết web
   Thăm dò ý kiến
Chuyên mục bạn quan tâm nhất trên website là gì
Giá trị văn hóa truyền thống
Tin kinh tế - xã hội
Tin Y tế-văn hóa-giáo dục
Tin khoa học công nghệ và môi trường
  Tiện ích
   Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 6313746
Đang trực tuyến: 1721