Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Thông tư số 22/TT-UBND: Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét, xử lý kết quả thanh tra về trách nhiệm của chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, BQL các CT khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Nghĩa Hịêp trong năm 2013
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 22/TT-UBND
Ngày ban hành 5/2/2015
Ngày hiệu lực 5/2/2015
Người ký
Trích yếu Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Chánh, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xem xét, xử lý kết quả thanh tra về trách nhiệm của chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, BQL các CT khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã Nghĩa Hịêp trong năm 2013
Cơ quan ban hành
Phân loại Thông tư
Lĩnh vực
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại