Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 1441/UBND: Triển khai bố trí đầy đủ biển báo hiệu đường bộ theo đúng quy chuẩn hiện hành đối với đường trục chính thôn, liên thôn để đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểm mẫu
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1441/UBND
Ngày ban hành 26/6/2019
Ngày hiệu lực 26/6/2019
Người ký Trần Thiên Thanh
Trích yếu Triển khai bố trí đầy đủ biển báo hiệu đường bộ theo đúng quy chuẩn hiện hành đối với đường trục chính thôn, liên thôn để đạt tiêu chí khu dân cư nông thôn kiểm mẫu
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại