Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 1543/UBND: Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày và hỗ trợ di dời chậu kiểng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: khu dân cư nông thôn mới Gia An – Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1543/UBND
Ngày ban hành 8/7/2019
Ngày hiệu lực 8/7/2019
Người ký Huỳnh Ngọc Quận
Trích yếu Thống nhất đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu ngắn ngày và hỗ trợ di dời chậu kiểng để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: khu dân cư nông thôn mới Gia An – Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại