Phân loại văn bản
   Lĩnh vực văn bản
   Thời gian ban hành
Công văn số 1433/UBND: Tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn huyện
Thuộc tính văn bản:
Số/Ký hiệu 1433/UBND
Ngày ban hành 25/6/2019
Ngày hiệu lực 25/6/2019
Người ký Lê Trung Thành
Trích yếu Tiếp tục đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Tư Nghĩa
Phân loại Công văn
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Xem chi tiết Chi tiết
Tải văn bản
<< Trở lại